FREE TRIAL
5 min read

Kaivulupa.fi Terms of use update

Mar 22, 2021 10:02:37 AM

Kaivulupa

Skrolla ned för information på svenska.

The most significant changes are as follows:

  • In Chapter 2, we explain the principles of division of responsibilities when kaivulupa.fi sends your cable lookup request to another cable lookup service provider or kaivulupa.fi receives a cable lookup request from another cable lookup service provider.
  • we added to Chapter 5 instructions for cases of damage
  • We linked new guidelines for working near telecom cables

Read the new terms of use here. Read the blog post on the transmission of cable lookup requests between kaivulupa.fi  and  verkkoselvitys.fi services here.

 

Kaivulupa.fi användningsvillkoren förnyades

De viktigaste förändringarna

  • I avsnitt 2 förklarar vi principerna för ansvarsfördelning när kaivulupa.fi skickar din ledningslokaliseringsbegäran till en annan leverantör av ledningslokaliseringstjänster eller kaivulupa.fi tar emot en begäran från en annan leverantör av ledningslokaliseringstjänster.
  • Vi har lagt till instruktioner för skadefall i kapitel 5
  • Vi länkade nya instruktioner för arbete i närheten av telekommunikationskablar

Läs de nya användarvillkoren här.

Läs blogginlägget på finska om överföring av ledningslokaliseringsbegäran mellan kaivulupa.fi- och verkkoselvitys.fi-tjänsterna  här.

Keypro

Written by Keypro