KOKEILE NYT
Jaakko Aroheinä

Jaakko Aroheinä

Jaakko toimii meillä vesihuollon asiantuntijana. Jaakon työnkuvaan kuuluu esimerkiksi käyttäjien kouluttaminen, erilaiset aineistoprojektit ja muut vastaavat asiantuntijatehtävät. Jaakon näkökulma liittyy projekteihin ja niiden toteuttamiseen.

Recent posts by Jaakko Aroheinä

1 min read

Vesihuoltoaineiston analyysi ja korjaus

By Jaakko Aroheinä on May 5, 2021 7:10:13 AM

Vesilaitosten verkkotietoaineisto on usein heikkolaatuista ja puutteita löytyy hyvin paljon erilaisia. Putkien sekä varusteiden sijainnit on digitoitu käsin vanhoista paperikartoista erilaisiin paikkatietojärjestelmiin ajan kuluessa. Näistä järjestelmistä tieto on edelleen konvertoitu moderneihin verkkotiedon hallintajärjestelmiin, kuten esimerkiksi KeyAquaan. Vaikka lähtötiedot olisivat aikanaan olleet tarkkoja, digitoinnissa ja konversioissa aineiston laatu on saattanut oleellisesti heiketä.

Topics: Vesi