KOKEILE NYT
3 min read

Vuoden 2021 kuulumiset ja jalkautumisen tärkeys

Dec 29, 2021 3:55:38 PM

Tässä blogissa kertaan vuoden 2021 kuulumiset omasta näkökulmastani ja kerron, miten olemme osallistaneet asiakkaitamme ja käyttäjiä tuotekehitykseen.

Vuoropuhelut asiakkaiden kanssa

Toimin tuotemarkkinointipäällikkönä KeyDuct-tiimissämme, eli toimin käytännössä tulkkina käyttäjien  ja KeyAqua, KeyDH ja KeyGas tuotteiden kehittäjien välillä. Tuotestrategia-projektissamme vuosi sitten määrittelimme tuotteiden suunnan seuraaville kolmelle vuodelle. Projektissa tärkeässä roolissa oli vuoropuhelut asiakkaidemme kanssa. Projektissa selkeytyi se, mitä uusia toimintoja asiakkaamme kaikkein eniten tarvitsevat. Yhtä tärkeää oli kuitenkin myös ne havainnot, jotka liittyivät olemassaolevien toimintojemme parantamiseen. Toisaalta meidän on tärkeää kehittää ja uudistaa tuotetta, mutta yhtä tärkeää on panostaa olemassa olevien toimintojen käytettävyyteen.

Tästä syystä olen käyttänyt merkittävän osan tämän vuoden työtunneistani vuoropuheluihin käyttäjiemme kanssa. Olemme halunneet osallistaa asiakkaitamme erittäin aktiivisesti, jotta arjen näkökulma tulee kuuluville. Ylätasolla tämä on tarkoittanut sitä, että käytettävyys näkyy myös tuotestrategiassamme ja otamme sen huomioon projekteissa.

Yhteiskehitystiimin perustaminen


Konkretian tasolla käyttäjälähtöisyys puolestaan näkyy esimerkiksi siten, että olemme perustaneet yhteiskehitystiimin asiakkaidemme kanssa. Se tarkoittaa, että järjestämme säännöllisesti yleisiä ja teemakohtaisia ideointitapaamisia ja otamme asiakkaamme mukaan toimintojen yhtenäiseen määrittelyyn. Lisäksi konkretiasta kertoo se, että panostamme aiempaa enemmän käyttötapauskuvausten laatimiseen kun olemme suunnitteluvaiheessa. Olemme myös aloittaneet käytettävyystestaus-käytännön, ja siitä on meille iso apu jotta saamme ohjelmiston käytettävyyttä parannettua. Käytettävyystestauksesta on ollut suora hyöty tekstiviestipalvelu-, häiriökartta- ja putkilomakkeidemme kehittämiseen. Osa parannuksista on jo toteutettu, osa toteutetaan kevään 2022 aikana. Lisäksi käytettävyystestaus ja vuoropuhelut auttavat meitä ymmärtämään asiakkaan ja käyttäjän tarpeita paremmin, mikä näkyy pitkällä aikavälillä siinä, että ennakoidaan asiakkaiden tarpeet yhtenäisesti.

turku2021_-jpg
Kuva: Pääsimme yhteiskehitystiimin kanssa tapaamaan myös kerran livenä Turussa.

Jalkautuminen käyttäjien luokse

Osallistamisen lisäksi on tärkeää, että jalkaudumme myös konkreettisesti käyttäjän luokse. Teams on todella kätevä työkalu, ja sen avulla saadaan näppärästi käytyä monenlaisia asioita läpi. Se ei kuitenkaan täysin korvaa kenttävierailuja: käyttäjän omassa ympäristössä ja erilaisten käyttäjien tapaaminen on todella tärkeää. Onneksi mahdollisuus tällaiseen oli alkuvuodesta, kun pääsimme Ollin kanssa tutustumaan kunnossapitotoimintoihin. Lisäksi pääsin joulukuussa vierailemaan usealla eri paikkakunnalla, ja keskustelimme esimerkiksi kartoittajien ja mobiilikäyttäjien tarpeista, huolto- ja kunnossapidon tarpeista sekä tiedonsiirron tarpeista eri ohjelmistojen välillä.

Kuva: jalkautuminen käyttäjien luokse maastoon on tärkeää (ja mukavaa vaihtelua omaan työhön!)

Tuo mainitsemani joulukuun asiakaskierros jää varmasti minulle pitkäksi aikaa muistiin. Toteutin nimittäin pitkäaikaisen unelmani, ja kiersin Suomea retkipakulla. Olen ulkoiluhenkinen ja olen pitkään suunnitellut matkailuauton vuokraamista, mutta ei ole löytynyt sopivaa ajankohtaa. Nyt vertailin hinnat hotelli- ja junamatkoihin verrattuna, ehdotin asiaa työnantajalle, ja sain luvan toteuttaa haaveeni. Kiitos Keyprolle joustavasta suhtautumisesta! Olen aivan varma, että tästä toteutustavasta oli firmalle iso hyöty: pääsin liikkumaan paikkakuntien välillä joustavammin ja olen varma, että erilainen ympäristö toi myös sellaisia ideoita mieleeni, jotka eivät olisi rutiinin omaisessa toimistoympäristössä nousseet esiin. Tässä tiivistyykin hyvin kaksi asiaa, mitä mielestäni osallistava tuotekehitys tarvitsee: 1) ideointia yhdessä ja 2) sellaisessa ympäristössä, joka auttaa toisaalta visioimaan ja toisaalta jäsentämään ja rajaamaan ideat suunnitelmiksi.

Kuva: joskus hyvät ideat tulevat vasta, kun maltat jättää työpöydän ja lähteä uuteen maisemaan.

Uudet kumppanuudet

Myös uudet kumppanit ja nykyisten kumppanuuksien syventäminen on ollut vuoden 2021 teemana. Olemme saaneet uusia teknologiakumppaneita Smart Water projektin myötä ja lisäksi olemme toteuttaneet ja suunnitelleet yhteisprojekteja esimerkiksi vesihuollon konsulttien kanssa. Kumppanuuksien myötä haluamme auttaa asiakkaitamme arjessa, eli viedä palveluamme kumppanuuden suuntaan tuotteen kehittämisen lisäksi. Lisäksi tiedon liikkuminen näppärästi eri ohjelmistosta toiseen ja tiedon jalostamisen mahdollistaminen on meille tärkeää, ja tähän tarvitsemme toki omia tiedonsiirtotapoja (kuten uusi KeyDuct Rest API) mutta erityisesti kumppaneitamme.


Vuoden 2021 yhteenveto

Vuosi jää itselleni mieleen sellaisena vuotena, jolloin saimme paljon sellaisia asioita joko maaliin tai alkuun, joita itse aikanaan käyttäjänä kaipasin. Esimerkiksi KeyDuct Rest API, putkien luokittelutyökalu ja saneerausten suunnittelun työkalu ovat tärkeimpänä listalla. Lisäksi käytettävyyden ja huolto- ja kunnossapitotoimintojen suhteen ollaan nyt oikealla tiellä, toki vielä on tehtävääkin. Vuonna 2022 uskon, että näissä edetään. Saneerausten suunnittelun työkalu on oma suosikkini ensi vuoden uudistuksista, uuden mobiilikäyttöliittymän lisäksi. Lisäksi haluamme kehittää ainakin sitä, miten tiedotamme suunnitelluista ja uusista toiminnoista.

Nämä tässä blogissa mainitut keinot ovat esimerkkejä siitä, että vesi-, kaukolämpö-, ja kaasuasiakkaat ovat meille tärkeitä, ja ohjelmistojen kehittämiseen ja palvelumme parantamiseen on panostettu. Osallistava tuotekehitys vaatii toki meiltä paljon, mutta haluamme kiittää myös asiakkaitamme ja käyttäjiä: olette olleet aktiivisesti ja sitoutuneesti mukana. Kiitos avusta ja luottamuksesta vuonna 2021, ja jatketaan samalla hyvällä meiningillä yhdessä myös vuonna 2022!Innokkain yhteistyöterveisin,
Noora

 

Noora Liljanto

Written by Noora Liljanto

Noora toimii tuotemarkkinointipäällikkönä KeyAqua, KeyDH and KeyGas tuotteille. Nooran vastuulla on pitkän aikavälin suunnittelu, vuoropuhelut asiakkaiden kanssa, ja asiakaspalautteen yhteenveto tuotekehitystiimille. Nooran näkökulma on vision vieminen konkretian tasolle.