KOKEILE NYT
2 min read

KeyAqua Kymen Veden käytössä

Aug 3, 2022 10:02:41 AM

KeyAqua blog customer story

Miten KeyAqua auttaa vesihuoltolaitosten arjessa? Esimerkkejä Kymen Veden kehityspäälliköltä.

Kymen Vesi Oy on yksi Keypron pitkäaikaisimpia ja aktiivisimpia asiakkaita vesilaitospuolella. Yhtiö on tehnyt pitkäjänteistä työtä omaisuuden hallinnan parissa ja verkostokartta on näin ollen todella hyvin ajan tasalla ja KeyAqua aktiivisesti käytössä arjessa. Laitoksen kehityspäällikkö Jaana Pulkkinen on käyttänyt KeyAquaa monessa eri työtehtävässään. Tässä blogissa kerromme näistä muutaman esimerkin.

1) Akuutit arjen tilanteet, kuten vesijohtovuodot
2) Työtehtävien suunnittelu, kuten vesimittareiden vaihtotyöt
3) Vuotovesien vähentäminen ja vuodon etsintä
4) Tiedolla johtaminen ja päätöksenteko

Miten KeyAqua auttaa, kun vesijohto vuotaa?

Kun mittaamalla havaitaan tietyllä alueella vesijohtovuoto, on KeyAqua tärkeässä roolissa. Sen avulla tiedetään heti maastossa putkien ja varusteiden sijainti, ikä ja kokotiedot. Näiden tietojen pohjalta haarukoidaan: missä vuoto todennäköisesti on? Mikä kohta verkostoa voisi olla pettänyt? Yleensä vuodon määrä kuutioina antaa vinkkejä: onko runkojohto vai tonttijohto.

KeyAquaa hyödynnetään myös silloin, kun vuoto on jo paikallistettu. Järjestelmästä tarkistetaan karttateemasta tai verkon seurantatyökalulla, missä on vuotokohdan lähimmät venttiilit (eli miten putki saadaan paineettomaksi). Lisäksi KeyAquasta näkee teemakartalta kaikki palopostit ja sammutusvesiasemat, jos tarvitaan pintasyöttö kuluttajille väliaikaista vedenjakelua varten. Lopuksi vuoto dokumentoidaan myöhempää raportointia ja analyysejä varten.

KeyAquaa hyödynnetään myös häiriötilanteista viestimiseen: Tekstiviestipalvelu ja häiriökartta ovat erittäin hyödyllisiä toimintoja. On mahtavaa, kun ilmoitus asiakkaille saadaan nopeasti ja pienellä vaivalla. Yleensä Kymen Vesi ilmoittaa varsinaisten vesikatkojen lisäksi myös muista mahdollisista vaikutuksista, esim. paineenvaihteluista. KeyAqualla tieto saadaan koteihin nopeasti ja työaikaa säästyy varsinaisen vian korjaamiseen.

Miten KeyAqua auttaa suunnittelemaan töitä, esim. vesimittareiden vaihtotyöt?

KeyAquaan tuodaan vesimittareiden tietojen mukana myös niiden asennuspäivä. KeyAquaan on rakennettu automaattinen teema, joka korostaa eri värillä sellaiset mittarit, jotka ovat vaihtovuorossa. Tämä tieto saadaan helposti ymmärrettävään muotoon, kun laitetaan vain tietty taso tasopuusta päälle. Tämä on yksi sellainen esimerkki, että teknisesti pienillä jutuilla saa ison hyödyn arkeen. Olennaista on, että tieto visualisoidaan kartalla teemaksi jossa eri väreillä on eri merkitys. Näin ymmärretään olennainen nopealla vilkaisulla.

Miten KeyAqua auttaa vuotovesien vähentämisessä?

KeyAquan vesitaselaskenta auttaa hahmottamaan kokonaiskuvan vuotojen sijoittumisesta eri alueille. KeyAquassa on Smart Water toiminnot, joiden avulla analyysit ja laskennat tehdään automaattisesti, ilman että käyttäjän täytyy tehdä hidasta, työlästä ja virhealtista Excel-jumppaa. Tässäkin työkalussa olennaista on tulosten näyttäminen kartalla selkeillä väreillä. Näin voidaan vertailla eri alueita, ja hahmotetaan missä vuotaa. Näin saadaan kohdennettua tarkemmat tutkimukset juuri oikeille alueille. Tämä säästää aikaa ja rahaa, kun tutkitaan juuri oikeita alueita.

Miten KeyAqua ja tiedolla johtaminen liittyvät toisiinsa?

KeyAqua on hiljaisen tiedon tallennuspaikka. Kun tieto on yhdessä paikassa ja kaikilla käytössä, ei tietoa huku. Näin arjessa ei jouduta menemään pelkän muistin varassa.

KeyAquan vahvuus on, että se auttaa kokoamaan tietoa ja se voidaan myös viedä KeyAquasta muualle jatkojalostettavaksi. Olennaista on tämä: tieto kulkee integraatioiden avulla kartalle, ja lopulta tämä johtaa johdon tunnuslukuihin. Näin ollen linkki tiedolla johtamiseen on selkeä ja konkreettinen.

KeyAquassa vahvuuksina on tiedon import, export (esim. Rest API), visualisoinnit ja kokonaiskuva. Se auttaa laitoksia pitkän aikavälin suunnittelussa, tiedon analysoinnissa ja visulisoinnissa, auttaa selittämään asioita kollegoille ja näin ollen nopeuttaa päätöksentekoa. Kaiken kaikkiaan näin säästyy aikaa, rahaa ja hermoja. KeyAqua mahdollista suunnitelmallisen omaisuudenhallinnan.

Minkälaista Keypron kanssa on tehdä töitä?

Kehitysprojektit on edenneet hyvässä hengessä. Porukan kanssa työskentely on mukavaa, asioita edistetään yhdessä hyvässä hengessä. Virallisten palaverien lisäksi tekeminen on myös humoristista ja rentoa. Toiminta on kumppanuutta: laitoksella on sellainen fiilis, että ollaan sitoutuneita asiakkaan tarpeisiin. Myös Kymen Vesi on sitoutunut yhdessä kehittämään.

Haastattelu tehtiin Jaanan toimiessa Kymen Veden kehityspäällikkönä. Tällä hetkellä Jaana työskentelee Swecolla omaisuuden hallinnan parissa ja on nykyäänkin Keypron tärkeä yhteistyökumppani.

Noora Liljanto

Written by Noora Liljanto

Noora toimii tuotemarkkinointipäällikkönä KeyAqua, KeyDH and KeyGas tuotteille. Nooran vastuulla on pitkän aikavälin suunnittelu, vuoropuhelut asiakkaiden kanssa, ja asiakaspalautteen yhteenveto tuotekehitystiimille. Nooran näkökulma on vision vieminen konkretian tasolle.