KOKEILE NYT
3 min read

Raportointi katuvalaistusverkoissa

Feb 21, 2022 2:25:19 PM

KeyLight reportin blog

Kun katuvalaistusverkkoa ylläpidetään, on tehokkaalla päivittäisellä kunnossapitotoiminnalla suuri rooli. Kaikilla verkon komponenteilla on rajoitettu käyttöikä ja ne on vaihdettava uusiin jossain vaiheessa ennemmin tai myöhemmin. Myös erilaisia ongelmia ja vikoja ilmaantuu jatkuvasti kolareiden ja mahdollisten komponenttivikojen vuoksi. Lisäksi valaistusverkko muuttuu koko ajan monimutkaisemmaksi siihen kytkenyt erilaisten IoT-tekniikoiden ja ohjausjärjestelmien vuoksi. Katuvalopylväisiin ja sähköverkkoon voi liittyä myös monia erilaisia ​​muita komponentteja, kuten mittalaitteita, kameroita ja muuta tekniikkaa.

Miten sitten varmistutaan, että tehokkaat päivittäiset ylläpitotoiminnot saadaan toteutettua oikealla tavalla? Kaikki oikeat katuvaloverkkokomponentit kuten valot, pylväät, kaapelit, keskukset, sulakkeet ja muut tarvikkeet ostetaan ja asennetaan oikeaan aikaan? Laadukkaalla verkkodokumentaatiolla on suuri rooli suunniteltaessa päivittäistä toimintaa, tulevia investointeja ja muita verkon ylläpitotehtäviä. Tietenkin kaikki lähtee verkkotietojen keräämisestä suoraan kentältä KeyLightiin ja tiedonkeruuta käsittelevä blogikirjoituksemme käsittelee tätä aihetta. Täältä voit lukea lisää tiedon keräämisestä kentältä KeyLight KeyMobile -kenttäratkaisulla, joka on suunniteltu tableteille ja älypuhelimille.

KeyLight KeyMobile tablet

Hypätään tässä kohdassa tilanteeseen, jossa korkealaatuinen katuvalaistusverkon dokumentaatio on jo tehty KeyLight paikkatietojärjestelmään. Miten siis dokumentaatio ja verkkoon liittyvä raportointi voi meitä auttaa? Voimme jakaa raportoinnin kahteen eri osaan: ensimmäinen on se, mitä voit tehdä KeyLightin omilla raportointiominaisuuksilla ja toinen on se, mitä voit tehdä yhdistäessäsi KeyLightin erilliseen kolmannen osapuolen raportointityökaluun, johon on yhdistetty useita julkisia ja yksityisiä tietolähteitä. Tässä tapauksessa tietoja myös käsitellään ja parannetaan merkittävästi räätälöityjen raporttien luomiseksi.

Ennen kuin ryhdymme luomaan raportteja, on tärkeää määritellä mittarit, joiden mukaan verkon ylläpitotoimintaa tehostetaan ja seurataan. Voimme esimerkiksi seurata komponenttien asennusvuosia ymmärtääksemme verkon käyttöikää ja teknistä velkaa. Jokainen verkon komponentti on kuitenkin jossain vaiheessa vaihdettava uuteen. Tämä on myös tapa ymmärtää,  että kuinka paljon resursseja, kuten aikaa ja rahaa, tarvitaan vuosittain komponenttien vaihtamiseen. Tavoitteena on minimoida vikojen määrä, ylläpitää korkealaatuista valaistusta ja estää katuvalaistusverkon teknisen velan kasvu.

KeyLight-raportointityökalut

KeyLight sisältää datan visualisointityökalut, joiden avulla käyttäjät voivat helposti nähdä ja ymmärtää verkon nykyisen tilan ja kunnon. Yksityiskohtaiset verkkotiedot voidaan tarvittaessa viedä myös Excel-muotoon jatkokäsittelyä varten. Alla on muutamia esimerkkejä siitä, kuinka visualisointi- ja raportointiominaisuuksia voidaan käyttää.

Investointitarpeet

Käyttäjä voi luoda mukautettuja visualisointeja karttanäkymään määritettyjen mittareiden perusteella. Yksi hyvä tapa ymmärtää verkon kuntoa ja tulevia investointitarpeita on luoda visualisointi kaikille komponenteille, jotka ovat käyttöikänsä lopussa ja jotka on vaihdettava pian.

Tällä ominaisuudella on mahdollista tehdä 5-10 vuoden investointi- ja ylläpitosuunnitelma. Jokaiselle vuodelle on määritetty oma erityinen värinsä ja vaihdettavat komponentit on korostettu eri väreillä perustuen vuoteen, jolloin ne pitää vaihtaa. Näin verkon omistaja näkee tulevat ylläpitotoimenpiteet ja se antaa aikaa järjestää tarvittavat resurssit toimenpiteille. Tässä tapauksessa visualisoinnin luomiseen käytetään komponenttien asennusvuosia ja komponentin odotettua käyttöikää. Tätä menetelmää voidaan soveltaa kaikkiin komponentteihin, kuten valaisimiin, pylväisiin, kaapeleihin, keskuksiin jne.

KeyLight screenshot installation years

Jos tarvitaan tarkkoja ominaisuustietoja verkkokomponenteista, kuten kaapeleiden pituudet, valaisimien kokonaisteho, pylväiden lukumäärä jne., käyttäjä voi viedä tiedot Excel-tiedostoon jatkokäsittelyä varten. Karttavisualisoinnit auttavat kaikkia ymmärtämään kokonaiskuvaa ja Exceliin viety tieto mahdollistaa yksityiskohtaisen kustannussuunnittelun.

Tehokkaampaa päivittäistä toimintaa

Päivittäisiä verkon ylläpitotehtäviä kentällä suoritettaessa on tärkeää poistaa kaikki työt, jotka eivät ole tehokkaita, kuten tarpeettomat matkat verkkokohteille, ajan kuluttaminen oikean katuvalon paikantamiseen ja tietysti kaikki oikeat työkalut ja oikeat komponentit kentällä tehtäviin toimenpiteisiin. Laadukkaalla verkkodokumentaatiolla kenttätyöntekijät voivat valmistella tulevia tehtäviä ja suunnitella päivittäisiä toimintoja niin, että toiminta kokonaisuudessa on mahdollisimman tehokasta.

KeyLightin avulla asentajat voivat paikantaa rikkinäisen katuvalon ja seurata sitten verkkoa valitusta valaisimesta aina siihen kytkettyyn katuvalokeskukseen kaapeleiden kautta ja korostaa reitin. Ei tarvitse mennä ulos kentälle ja käyttää aikaa keskusten ja lähtöjen paikantamiseen ja testaamiseen, että mikä syöttö katkaisee virran oikeasta paikasta tarvittavien kenttätehtävien, kuten valoyksikön vaihdon suorittamiseksi.

KeyLight premise outputs

Kolmannen osapuolen raportointityökalut

KeyLight voidaan liittää rajapintojen avulla erikoistuneisiin kolmannen osapuolen raportointityökaluihin. Tämä luo mahdollisuuden yhdistää monia erilaisia ​​julkisia ja yksityisiä tietolähteitä, käsitellä ja parantaa dataa sekä luoda räätälöityjä dynaamisia raportteja hyvin erilaisiin tarpeisiin.

Raportointi- ja tiedonkäsittelytyökaluilla voidaan esimerkiksi luoda laskukaavoja kustannustehokkuuden ja takaisinmaksuajan laskemiseksi, kun ollaan esimerkiksi suunnittelemassa ja korvaamassa vanhempia valaisimia uudella tekniikalla. Tämä parantaa merkittävästi investointisuunnittelun tarkkuutta ja mahdollistaa eri skenaarioiden vertailun helposti. Tietoja voidaan myös jakaa sidosryhmien, kuten urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kanssa ja pyytää heitä tutkimaan sekä ehdottamaan erilaisia toimia verkon toiminnan parantamiseksi.

Yhdistämällä erilaisia ​​tietolähteitä, kuten liikenneonnettomuuksia koskevia tietoja, IT-järjestelmät voivat luoda entistä enemmän mahdollisuuksia parantaa verkkotoiminnan lisäksi myös kansalaisten turvallisuutta. Verkon omistaja voi verrata alueita, joissa valaistusverkko on sammutettu yöaikaan ja joissa liikenneonnettomuuksia tapahtuu usein. Tämä antaa mahdollisuuden optimoida ja harkita uudelleen niitä alueita, joissa valaistus tulisi mahdollisesti pitää päällä yöaikaan.

Mahdollisuudet ovat loputtomat, kun tietolähteitä yhdistetään ja näin luodaan lisäarvoraportteja verkon ja asukkaiden elämän parantamiseksi ja helpottamiseksi. Ainoa haaste on ymmärtää valtava tietomäärä ja mitkä ovat verkkotoiminnan tavoitteet nyt ja tulevaisuudessa.

Topics: Valaistus
Olli Kaukola

Written by Olli Kaukola

Olli toimii myyntipäällikkönä ja tukee Keypron kansainvälisiä partnereita tekemään myyntiä ja markkinointia valituissa maissa. Ollin näkökulma on ison kuvan hahmottaminen ja sen vienti käytännön tasolle.