KOKEILE NYT
1 min read

Haku päättynyt - Ohjelmistotestaajan sijainen

Jun 4, 2021 11:42:45 AM

Blog_recruit_6_1

Etsimme innostunutta ohjelmistotestaajan sijaisen (Software Test Engineer) liittymään jouk-koomme ja vahvistamaan QA -tiimiämme. Testaajana työskentelet tiiviisti testaustiimissä ja yh-teistyössä tuotepäälliköiden, sovelluskehitys- ja toimitustiimien kanssa. Työsi on vaikuttaa suo-raan tuotteidemme ja palveluidemme laadun parantamiseen. Testaajana toteutat testaussuunni-telmia, automatisoit testejä ja suoritat tutkivaa testausta tarvittaessa, mikäli se on tarpeellista. Yhdessä testausasiantuntijoidemme kanssa määrittelet QA -prosesseja ja osallistut tuotteiden ja palveluiden kehittämisprosessiin alusta loppuun saakka.

Odotamme sinulta tietoa testauksesta, testausmenetelmistä ja ymmärrystä ketteristä menetel-mistä ohjelmointiprosesseissa. Tiedot ja taidot automaatiotyökaluista katsotaan lisäeduksi.

Jos olet tarkka yksityiskohtien kanssa, omaat itsenäisen ja innovatiivisen työotteen, osaat ajatella asioita eri näkökulmista ja olet nopea hahmottamaan kokonaisuuksia, olet etsimämme henkilö.

Ohjelmistotestaajan tehtävä on kokopäiväinen vanhempainvapaan sijaisuus Joensuussa. Työ al-kaa 9.8.2021 ja kestää vähintään 9.7.2022 asti. Työn jatkuminen sijaisuuden jälkeen on mahdollis-ta.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 30.6.2021 osoitteeseen careers@keypro.fi

Haastattelemme sopivia hakijoita jo hakuaikana.

Lisätietoja tehtävästä antaa Osmo Ihanus, osmo.ihanus@keypro.fi

Topics: Rekrytointi
Keypro Finland

Written by Keypro Finland