KOKEILE NYT
1 min read

Systemaattinen lähestymistapa vesihuoltoverkkojen tehtävienhallintaan

Nov 5, 2020 9:22:00 AM

Copy of Webinar

Vesihuoltolaitoksilla on merkittävä määrä verkko-omaisuutta maan alla, joka vaatii jatkuvaa huoltoa ja ylläpitoa tehokkaan toiminnan takaamiseksi ja korkealaatuisen juomaveden tuottamiseksi. Näihin verkkoihin kuuluu useita erilaisia vuosittain toistuvia huoltotehtäviä, jotka on tehtävä verkon moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, jotta vältytään juomaveden laatuongelmilta tai muilta vedenjakelun katkoksilta.

Aikaisemmin vesilaitokset ovat käyttäneet monia erilaisia ja ei niin järjestelmällisiä tapoja suunnitellakseen ja hallinnoidakseen toistuvia kunnossapitotehtäviä vesi-, viemäri- ja sadevesiverkossa. Laitoksen johto, työnjohtaja ja kenttähenkilöstö ovat usein yhteydessä keskenään käyttämällä erilaisia välineitä kuten sähköpostia, puhelinta ja paperitulosteita koordinoidessaan huoltotehtäviä. Vesilaitoksen johdolla ja muulla henkilöstöllä on myös haasteita saada riittävästi reaaliaikaista näkyvyyttä ja tarkkoja raportteja ylläpidon tilanteesta resurssien tulevaa suunnittelua varten.

Ilman systemaattisesti dokumentoitua ja läpinäkyvää tapaa hallita näitä huoltotehtäviä on huomattava riski, että jotkut tai monet tehtävistä joko unohdetaan, ne hukkuvat tai eivät muuten ole dokumentoitu mihinkään. Tämä vaikuttaa verkon pitkän aikavälin yleiseen suorituskykyyn, kustannustehokkuuteen ja palvelun laatuun. Ajantasainen ja korkealaatuinen dokumentaatio toimii myös riskienhallintatyökaluna vesilaitokselle, jotta voidaan tarvittaessa osoittaa toteen ylläpidon toteutus ja toiminta mikäli verkossa ilmenee isompia toiminta tai laatuongelmia.

Vesihuoltoverkon KeyAqua verkkotietojärjestelmämme sisältää työnohjauksen valinnaisena moduulina, jolla voidaan luoda, ohjata, dokumentoida, etsiä ja hallita näitä verkon ylläpitotehtäviä läpinäkyvästi ja järjestelmällisesti vesilaitoksessa sekä sidosryhmien kesken.

Jos haluat lisätietoja siitä, miten vesilaitos voi hoitaa ylläpitotehtäviä KeyAquan työnohjauksella, tutustu KeyAqua-vesiverkkoseminaariin nimeltä "Network maintenance task management" täältä. Huomaathan että verkkoseminaari on englanninkielinen.

Haluatko tietää lisää KeyAqua verkkotietoratkaisusta? Katso lisää täältä.

Topics: Vesi
Olli Kaukola

Written by Olli Kaukola

Olli toimii myyntipäällikkönä ja tukee Keypron kansainvälisiä partnereita tekemään myyntiä ja markkinointia valituissa maissa. Ollin näkökulma on ison kuvan hahmottaminen ja sen vienti käytännön tasolle.