KOKEILE NYT
1 min read

Kohdista resurssit paremmin ymmärtämällä vesihuoltoverkon käyttäytymistä

By Olli Kaukola on Dec 10, 2020 9:24:00 AM

Onko sinulla vuotoja vesihuoltoverkossasi? Tiedätkö missä ne ovat? Jos verkossa tapahtuu suunniteltuja tai odottamattomia muutoksia, tiedätkö, miten ne vaikuttavat vesihuoltoverkon käyttäytymiseen?

Topics: Vesi blogi
1 min read

Paranna vesilaitoksen asiakastyytyväisyyttä kommunikoimalla asiakkaiden kanssa

By Olli Kaukola on Nov 19, 2020 9:23:00 AM

Kommunikaatio eri sidosryhmien ja erityisesti loppuasiakkaiden kanssa on ollut aina haastavaa yrityksestä riippumatta. Asiakkaat odottavat korkealaatuista palvelua ja hyvää tiedonkulkua heihin vaikuttavien tapahtumien osalta. Vaikka vesihuoltoverkoston ylläpito ja toiminta olisi korkealla tasolla, aina lopulta jokin putki tai muu tärkeä verkon osa rikkoutuu vesihuoltoverkossa ja aiheuttaa odottamattomia toimituskatkoksia useille veden tilaajille. Tällöin vesilaitoksen asiakaspalvelun sähköposti ja puhelin täyttyvät vedenkäyttäjien tiedustelupyynnöistä. Asiakkaat haluavat tietää, että mitä on tapahtunut, milloin vesikatko on ohi, ja vaikuttaako se jotenkin juomaveden laatuun.

Topics: Vesi blogi
1 min read

Systemaattinen lähestymistapa vesihuoltoverkkojen tehtävienhallintaan

By Olli Kaukola on Nov 5, 2020 9:22:00 AM

Vesihuoltolaitoksilla on merkittävä määrä verkko-omaisuutta maan alla, joka vaatii jatkuvaa huoltoa ja ylläpitoa tehokkaan toiminnan takaamiseksi ja korkealaatuisen juomaveden tuottamiseksi. Näihin verkkoihin kuuluu useita erilaisia vuosittain toistuvia huoltotehtäviä, jotka on tehtävä verkon moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, jotta vältytään juomaveden laatuongelmilta tai muilta vedenjakelun katkoksilta.

Topics: Vesi blogi
1 min read

Pitkän aikavälin ylläpidon suunnittelu parantaa vesihuoltoverkkojen kustannustehokkuutta

By Olli Kaukola on Oct 22, 2020 9:21:00 AM

Onko sinulla haasteita luoda pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia investointi- ja ylläpitosuunnitelmia vesihuoltoverkkoon liittyen? Käytätkö kaikki rajalliset resurssisi vain akuuttien ongelmien korjaamiseen, eikä sinulla ole aikaa suunnitella tulevaisuutta?

Topics: Vesi blogi