KOKEILE NYT
3 min read

Vuoden 2021 kuulumiset ja jalkautumisen tärkeys

By Noora Liljanto on Dec 29, 2021 3:55:38 PM

Tässä blogissa kertaan vuoden 2021 kuulumiset omasta näkökulmastani ja kerron, miten olemme osallistaneet asiakkaitamme ja käyttäjiä tuotekehitykseen.

Vuoropuhelut asiakkaiden kanssa

Toimin tuotemarkkinointipäällikkönä KeyDuct-tiimissämme, eli toimin käytännössä tulkkina käyttäjien  ja KeyAqua, KeyDH ja KeyGas tuotteiden kehittäjien välillä. Tuotestrategia-projektissamme vuosi sitten määrittelimme tuotteiden suunnan seuraaville kolmelle vuodelle. Projektissa tärkeässä roolissa oli vuoropuhelut asiakkaidemme kanssa. Projektissa selkeytyi se, mitä uusia toimintoja asiakkaamme kaikkein eniten tarvitsevat. Yhtä tärkeää oli kuitenkin myös ne havainnot, jotka liittyivät olemassaolevien toimintojemme parantamiseen. Toisaalta meidän on tärkeää kehittää ja uudistaa tuotetta, mutta yhtä tärkeää on panostaa olemassa olevien toimintojen käytettävyyteen.

Tästä syystä olen käyttänyt merkittävän osan tämän vuoden työtunneistani vuoropuheluihin käyttäjiemme kanssa. Olemme halunneet osallistaa asiakkaitamme erittäin aktiivisesti, jotta arjen näkökulma tulee kuuluville. Ylätasolla tämä on tarkoittanut sitä, että käytettävyys näkyy myös tuotestrategiassamme ja otamme sen huomioon projekteissa.

Yhteiskehitystiimin perustaminen


Konkretian tasolla käyttäjälähtöisyys puolestaan näkyy esimerkiksi siten, että olemme perustaneet yhteiskehitystiimin asiakkaidemme kanssa. Se tarkoittaa, että järjestämme säännöllisesti yleisiä ja teemakohtaisia ideointitapaamisia ja otamme asiakkaamme mukaan toimintojen yhtenäiseen määrittelyyn. Lisäksi konkretiasta kertoo se, että panostamme aiempaa enemmän käyttötapauskuvausten laatimiseen kun olemme suunnitteluvaiheessa. Olemme myös aloittaneet käytettävyystestaus-käytännön, ja siitä on meille iso apu jotta saamme ohjelmiston käytettävyyttä parannettua. Käytettävyystestauksesta on ollut suora hyöty tekstiviestipalvelu-, häiriökartta- ja putkilomakkeidemme kehittämiseen. Osa parannuksista on jo toteutettu, osa toteutetaan kevään 2022 aikana. Lisäksi käytettävyystestaus ja vuoropuhelut auttavat meitä ymmärtämään asiakkaan ja käyttäjän tarpeita paremmin, mikä näkyy pitkällä aikavälillä siinä, että ennakoidaan asiakkaiden tarpeet yhtenäisesti.

Kuva: Pääsimme yhteiskehitystiimin kanssa tapaamaan myös kerran livenä Turussa.

Jalkautuminen käyttäjien luokse

Osallistamisen lisäksi on tärkeää, että jalkaudumme myös konkreettisesti käyttäjän luokse. Teams on todella kätevä työkalu, ja sen avulla saadaan näppärästi käytyä monenlaisia asioita läpi. Se ei kuitenkaan täysin korvaa kenttävierailuja: käyttäjän omassa ympäristössä ja erilaisten käyttäjien tapaaminen on todella tärkeää. Onneksi mahdollisuus tällaiseen oli alkuvuodesta, kun pääsimme Ollin kanssa tutustumaan kunnossapitotoimintoihin. Lisäksi pääsin joulukuussa vierailemaan usealla eri paikkakunnalla, ja keskustelimme esimerkiksi kartoittajien ja mobiilikäyttäjien tarpeista, huolto- ja kunnossapidon tarpeista sekä tiedonsiirron tarpeista eri ohjelmistojen välillä.

Topics: Kaasu Kaukolämpö Vesi yhteistyö smart water
1 min read

Traficomin määräys verkkotietojen toimittamisesta

By Keypro Finland on Nov 8, 2021 11:45:01 AM

Tässä blogissa kerromme uudesta Traficomin yhteisrakentamisen määräyksestä. Keypron tuotteisiin on tulossa rajapinta tietojen toimittamiseen.


Mikä määräys?

Topics: Tietoliikenne Kaasu Kaukolämpö Vesi Kaivulupa.fi
1 min read

Visio KeyAqua-, DH- and gas tuotteille

By Noora Liljanto on Apr 14, 2021 11:07:05 AM

Sain juuri valmiiksi pitkän, kattavan ja tärkeän projektin koskien meidän vesi-, kaasu- ja kaukolämpötuotteiden pitkän aikavälin suunnitelmaa. Projektin tuloksena olemme kirkastaneet näiden paikkatieto-ohjelmistojen tarkoituksen, vision ja tulevien vuosien painopistealueet. Lisäksi meillä on selkeässä paketissa ohjeellinen roadmap tuleville kolmelle vuodelle. Nyt kun tämä on yhdessä paketissa, on aiheet helpompi viedä järjestelmällisesti ja vaiheittain tuotekehityksen sprintteihin. Lisäksi aiheista on helpompi keskustella ja ideoida asiakkaiden kanssa, kun projekteilla on nimet ja alustavat aikataulut.

Projekti koski vesilaitosten, kaukolämpöyhtiöiden ja kaasuyhtiöiden verkkotietojärjestelmien pitkän aikavälin kehityssuunnitelmaa. Projektissa haastattelin talon sisällä näkemyksiä siitä, mitkä ovat pullonkaulat ja miten voisimme auttaa asiakkaitamme jatkossa paremmin. Lisäksi pidin kehityshetkiä useiden asiakkaiden kanssa, joissa keskusteltiin miten paikkatieto-ohjelmisto vastaa nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeisiin. Tämän rinnalla kävin läpi erilaisia projektiraportteja, esimerkiksi vesilaitosyhdistyksen digistrategiaa. Näin saatiin mahdollisimman kattavasti otettua huomioon laitoskentän tulevaisuuden trendit. Joulun aikaan istuin alas ja tein yhteenvedot näistä kaikista, ja sain kasaan alustavan version tuotestrategiasta ja pitkän aikavälin suunnitelmasta. Tässä vaiheessa sparrailin meidän asiakkaiden ja partnereiden kanssa siitä, että onko jotain mahdollisesti unohtunut. Pidimme lisäksi talon sisällä palavereja, jotta ymmärsin myös teknistä näkökulmaa toiveita koskien. Helmikuussa saimme projektin päätökseen. Kiitos kaikille, jotka jaksoivat vastata kysymyksiini. Mielestäni tulos on kaiken sen vaivan arvoista!

Projektissa parasta oli ehdottomasti se, kun pääsin rauhassa keskustelemaan meidän asiantuntijoiden ja järjestelmän käyttäjien kanssa. Toisaalta tunnistin ja kirjasin ylös konkreettisia yksittäisiä toiveita ja toisaalta tunnistimme ja selkeytimme ylätasolla mitä yhteistä asiakkaiden tarpeissa on ja mikä on kaikkein tärkeintä nyt ja tulevaisuudessa. Uskon, että projektin myötä pystymme paremmin ennakoimaan asiakkaiden tarpeet ja myös parantamaan ohjelmiston käytettävyyttä.

Projektissa haastavinta oli se, miten voidaan priorisoida keskenään iso kasa tärkeitä toiveita ja parannusehdotuksia. Resurssit ovat aina rajalliset, joten tämä vaihe oli tärkeä tehdä huolella. Tosin tämä on varmasti sellainen haaste, minkä parissa kamppailen jatkossakin.

Projektin jälkeen olemme aloittaneet yhdessä tuotepäällikön kanssa kunkin teeman eli aiheen määrittelyn ja työmääräarviot. Näin saamme vielä tarkempaa tietoa asiakkaille kunkin projektin realistisesta aikataulusta. Tuotestrategia siis auttaa meitä kirkastamaan prioriteetit, mutta myös jakamaan resurssit ja aikatauluttamaan projektit realistisemmin. Eli vaikka puhunkin tuotestrategiaprojektista yksittäisenä rutistuksena, nyt sen tulos auttaa meitä meidän normaalissa arjessa ja palaamme siihen säännöllisesti.

Seuraavaksi haluaisin kuulla teidän mielipiteitänne: Miltä tämän kaltainen projekti kuulostaa? Ja miten haluaisit, että sinua asiakkaana osallistetaan vastaavan suunnitelman päivittämisessä esim. vuoden päästä tai miten toivoisit, että täydennyksistä viestitään?

Topics: Kaasu Kaukolämpö Vesi