KOKEILE NYT
1 min read

Visio KeyAqua-, DH- and gas tuotteille

By Noora Liljanto on Apr 14, 2021 9:07:05 AM

Sain juuri valmiiksi pitkän, kattavan ja tärkeän projektin koskien meidän vesi-, kaasu- ja kaukolämpötuotteiden pitkän aikavälin suunnitelmaa. Projektin tuloksena olemme kirkastaneet näiden paikkatieto-ohjelmistojen tarkoituksen, vision ja tulevien vuosien painopistealueet. Lisäksi meillä on selkeässä paketissa ohjeellinen roadmap tuleville kolmelle vuodelle. Nyt kun tämä on yhdessä paketissa, on aiheet helpompi viedä järjestelmällisesti ja vaiheittain tuotekehityksen sprintteihin. Lisäksi aiheista on helpompi keskustella ja ideoida asiakkaiden kanssa, kun projekteilla on nimet ja alustavat aikataulut.

Projekti koski vesilaitosten, kaukolämpöyhtiöiden ja kaasuyhtiöiden verkkotietojärjestelmien pitkän aikavälin kehityssuunnitelmaa. Projektissa haastattelin talon sisällä näkemyksiä siitä, mitkä ovat pullonkaulat ja miten voisimme auttaa asiakkaitamme jatkossa paremmin. Lisäksi pidin kehityshetkiä useiden asiakkaiden kanssa, joissa keskusteltiin miten paikkatieto-ohjelmisto vastaa nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeisiin. Tämän rinnalla kävin läpi erilaisia projektiraportteja, esimerkiksi vesilaitosyhdistyksen digistrategiaa. Näin saatiin mahdollisimman kattavasti otettua huomioon laitoskentän tulevaisuuden trendit. Joulun aikaan istuin alas ja tein yhteenvedot näistä kaikista, ja sain kasaan alustavan version tuotestrategiasta ja pitkän aikavälin suunnitelmasta. Tässä vaiheessa sparrailin meidän asiakkaiden ja partnereiden kanssa siitä, että onko jotain mahdollisesti unohtunut. Pidimme lisäksi talon sisällä palavereja, jotta ymmärsin myös teknistä näkökulmaa toiveita koskien. Helmikuussa saimme projektin päätökseen. Kiitos kaikille, jotka jaksoivat vastata kysymyksiini. Mielestäni tulos on kaiken sen vaivan arvoista!

Projektissa parasta oli ehdottomasti se, kun pääsin rauhassa keskustelemaan meidän asiantuntijoiden ja järjestelmän käyttäjien kanssa. Toisaalta tunnistin ja kirjasin ylös konkreettisia yksittäisiä toiveita ja toisaalta tunnistimme ja selkeytimme ylätasolla mitä yhteistä asiakkaiden tarpeissa on ja mikä on kaikkein tärkeintä nyt ja tulevaisuudessa. Uskon, että projektin myötä pystymme paremmin ennakoimaan asiakkaiden tarpeet ja myös parantamaan ohjelmiston käytettävyyttä.

Projektissa haastavinta oli se, miten voidaan priorisoida keskenään iso kasa tärkeitä toiveita ja parannusehdotuksia. Resurssit ovat aina rajalliset, joten tämä vaihe oli tärkeä tehdä huolella. Tosin tämä on varmasti sellainen haaste, minkä parissa kamppailen jatkossakin.

Projektin jälkeen olemme aloittaneet yhdessä tuotepäällikön kanssa kunkin teeman eli aiheen määrittelyn ja työmääräarviot. Näin saamme vielä tarkempaa tietoa asiakkaille kunkin projektin realistisesta aikataulusta. Tuotestrategia siis auttaa meitä kirkastamaan prioriteetit, mutta myös jakamaan resurssit ja aikatauluttamaan projektit realistisemmin. Eli vaikka puhunkin tuotestrategiaprojektista yksittäisenä rutistuksena, nyt sen tulos auttaa meitä meidän normaalissa arjessa ja palaamme siihen säännöllisesti.

Seuraavaksi haluaisin kuulla teidän mielipiteitänne: Miltä tämän kaltainen projekti kuulostaa? Ja miten haluaisit, että sinua asiakkaana osallistetaan vastaavan suunnitelman päivittämisessä esim. vuoden päästä tai miten toivoisit, että täydennyksistä viestitään?

Topics: Kaasu Kaukolämpö Vesi