KOKEILE NYT
2 min read

Mittaustietokanta KeyAqua- ja KeyDH-tuotteissa

By Ilkka Laukkanen on Aug 31, 2022 8:57:35 AM

Mikä on mittaustietokanta verkkotietojärjestelmässä?

Topics: Kaukolämpö Vesi smart water
2 min read

KeyAqua Kymen Veden käytössä

By Noora Liljanto on Aug 3, 2022 10:02:41 AM

Miten KeyAqua auttaa vesihuoltolaitosten arjessa? Esimerkkejä Kymen Veden kehityspäälliköltä.

Topics: Vesi smart water Asiakastarina
3 min read

Vuoden 2021 kuulumiset ja jalkautumisen tärkeys

By Noora Liljanto on Dec 29, 2021 3:55:38 PM

Tässä blogissa kertaan vuoden 2021 kuulumiset omasta näkökulmastani ja kerron, miten olemme osallistaneet asiakkaitamme ja käyttäjiä tuotekehitykseen.

Vuoropuhelut asiakkaiden kanssa

Toimin tuotemarkkinointipäällikkönä KeyDuct-tiimissämme, eli toimin käytännössä tulkkina käyttäjien  ja KeyAqua, KeyDH ja KeyGas tuotteiden kehittäjien välillä. Tuotestrategia-projektissamme vuosi sitten määrittelimme tuotteiden suunnan seuraaville kolmelle vuodelle. Projektissa tärkeässä roolissa oli vuoropuhelut asiakkaidemme kanssa. Projektissa selkeytyi se, mitä uusia toimintoja asiakkaamme kaikkein eniten tarvitsevat. Yhtä tärkeää oli kuitenkin myös ne havainnot, jotka liittyivät olemassaolevien toimintojemme parantamiseen. Toisaalta meidän on tärkeää kehittää ja uudistaa tuotetta, mutta yhtä tärkeää on panostaa olemassa olevien toimintojen käytettävyyteen.

Tästä syystä olen käyttänyt merkittävän osan tämän vuoden työtunneistani vuoropuheluihin käyttäjiemme kanssa. Olemme halunneet osallistaa asiakkaitamme erittäin aktiivisesti, jotta arjen näkökulma tulee kuuluville. Ylätasolla tämä on tarkoittanut sitä, että käytettävyys näkyy myös tuotestrategiassamme ja otamme sen huomioon projekteissa.

Yhteiskehitystiimin perustaminen


Konkretian tasolla käyttäjälähtöisyys puolestaan näkyy esimerkiksi siten, että olemme perustaneet yhteiskehitystiimin asiakkaidemme kanssa. Se tarkoittaa, että järjestämme säännöllisesti yleisiä ja teemakohtaisia ideointitapaamisia ja otamme asiakkaamme mukaan toimintojen yhtenäiseen määrittelyyn. Lisäksi konkretiasta kertoo se, että panostamme aiempaa enemmän käyttötapauskuvausten laatimiseen kun olemme suunnitteluvaiheessa. Olemme myös aloittaneet käytettävyystestaus-käytännön, ja siitä on meille iso apu jotta saamme ohjelmiston käytettävyyttä parannettua. Käytettävyystestauksesta on ollut suora hyöty tekstiviestipalvelu-, häiriökartta- ja putkilomakkeidemme kehittämiseen. Osa parannuksista on jo toteutettu, osa toteutetaan kevään 2022 aikana. Lisäksi käytettävyystestaus ja vuoropuhelut auttavat meitä ymmärtämään asiakkaan ja käyttäjän tarpeita paremmin, mikä näkyy pitkällä aikavälillä siinä, että ennakoidaan asiakkaiden tarpeet yhtenäisesti.

Kuva: Pääsimme yhteiskehitystiimin kanssa tapaamaan myös kerran livenä Turussa.

Jalkautuminen käyttäjien luokse

Osallistamisen lisäksi on tärkeää, että jalkaudumme myös konkreettisesti käyttäjän luokse. Teams on todella kätevä työkalu, ja sen avulla saadaan näppärästi käytyä monenlaisia asioita läpi. Se ei kuitenkaan täysin korvaa kenttävierailuja: käyttäjän omassa ympäristössä ja erilaisten käyttäjien tapaaminen on todella tärkeää. Onneksi mahdollisuus tällaiseen oli alkuvuodesta, kun pääsimme Ollin kanssa tutustumaan kunnossapitotoimintoihin. Lisäksi pääsin joulukuussa vierailemaan usealla eri paikkakunnalla, ja keskustelimme esimerkiksi kartoittajien ja mobiilikäyttäjien tarpeista, huolto- ja kunnossapidon tarpeista sekä tiedonsiirron tarpeista eri ohjelmistojen välillä.

Topics: Kaasu Kaukolämpö Vesi yhteistyö smart water
2 min read

Vesitaselaskenta vesihuoltoverkoissa

By Ilkka Laukkanen on Nov 15, 2021 10:56:43 AM

Mikä on vesitaselaskenta ja mitä vesitasetyökalu tekee?

Topics: Vesi smart water
4 min read

Parempia saneerausinvestointeja verkkotiedon analyysillä

By Noora Liljanto on Sep 16, 2021 5:43:41 PM

Saneerausten priorisointi on kaikille vesilaitoksille ajankohtainen teema. Saneerausvelka kasvaa, ja laskelmien mukaan saneerausten määrä pitäisi jopa kolminkertaistaa lähivuosina, jotta ikääntyvä verkosto saneerattaisiin ajoissa. Se ei kuitenkaan ole realistista, ja johtaisi myös kohtuuttomiin veden hinnan korotuksiin. Tarvitaan siis muitakin kriteerejä, kuin oma tuntuma verkoston kunnosta tai pelkästään verkoston ikä. Aihe on tärkeä, ja myös hyvin laaja. Saattaa helposti olla vaikea hahmottaa, miten aihetta voisi lähestyä ja miten pääsisi liikkeelle.  

Topics: Vesi smart water
3 min read

Vesihuoltouudistus ja digiloikka

By Noora Liljanto on Jul 20, 2021 10:50:03 AM

“Vesihuoltouudistuksen visiona on vastuullinen vesihuolto 2030, joka varmistaa laadukkaat ja turvalliset vesihuoltopalvelut sekä sen, että vesihuoltoala uudistuu hiilineutraaliksi kiertotalouden edelläkävijäksi vuoteen 2030 mennessä.“

(Kansallinen vesihuoltouudistusohjelma: mmm.fi) 

Topics: Vesi yhteistyö smart water
2 min read

Smart water -projektin kuulumisia

By Noora Liljanto on Jun 29, 2021 4:27:37 PM

Keypro on osallisena FWF:n ja VTT:n koordinoimassa yhteishankkeessa (SWIM), jossa on lisäksemme mukana eri järjestelmätoimittajia, tutkimuslaitoksia ja vesilaitosten edustajia. Tämä kaksivuotinen Smart Water -projekti aloitettiin huhtikuussa, joten nyt on hyvä hetki kertoa missä mennään. 

Topics: Vesi smart water