KOKEILE NYT
4 min read

Verkkotiedon sisäänluku KeyAquaan

By Olli Kaukola on Jun 4, 2021 11:17:42 AM

Yleensä yksi yleisimmistä kysymyksistä vesihuollon paikkatieto-ohjelmistojen hankintaprosessissa on, että kuinka vesihuoltolaitos saa tuotua olemassa olevat vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkojensa tiedot vanhasta dokumentaatiosta sekä muista mahdollisista tietolähteistä KeyAquaan. Tässä blogissa käsitellään tärkeimpiä asioita, jotka vesilaitosten tulisi tietää verkkotietojen tuonnista paikkatietoratkaisuihin.

Usein vesilaitoksilla on jossakin muodossa tietoja vesi-, viemäri- ja hulevesiverkostoista. Nämä voivat olla vanhoja paperikarttoja, AutoCAD-tiedostoja, Excel-tiedostoja, PowerPoint-tiedostoja, muuta olemassa olevaa paikkatietoa kolmannen osapuolen IT-järjestelmässä tai näiden yhdistelmiä. Osa tiedoista voi olla myös ainoastaan työntekijöiden muistissa. Kysymys on, että kuinka kaikki olennaiset ja ajantasaiset tiedot voidaan tuoda uuteen KeyAqua paikkatieto-ohjelmistoon mahdollisimman helposti. Kaikki verkkotiedot voidaan tuoda aina manuaalisesti eli käsin digitoimalla koko verkko alusta alkaen ja käyttämällä olemassa olevia asiakirjoja ja tiedostoja lähdemateriaalina. KeyAquassa on tarvittavat dokumentointityökalut, jotta käyttäjät voivat tehdä manuaalisen dokumentaation ja tarvittavat verkkotietojen laaduntarkistukset. Yleensä tämä menetelmä vaatii melko paljon manuaalista ja aikaavievää työtä, eikä todennäköisesti aina ole kustannustehokkain tapa siirtää tietoja, mikäli verkon dokumentaatio on laadultaan ainakin kohtalaista. Toinen hyvin yleinen ja usein kustannustehokkain tapa on toteuttaa ohjelmallinen tiedonsiirto eli niin kutsuttu datamigraatio, jossa suuri määrä verkkodataa voidaan tuoda suhteellisen nopeasti, mikäli alkuperäisen dokumentaation laatu on riittävän hyvä. Seuraavissa kappaleissa kerrotaan tärkeimmät näihin menetelmiin liittyvät asiat sekä perusteet mitä laadukas dokumentaatio tarkoittaa.

Topics: Vesi
4 min read

KeyAqua ja rajapinnat muihin tietojärjestelmiin

By Olli Kaukola on May 14, 2021 10:05:11 AM

Modernissa vesihuoltolaitoksessa päivittäin luodun tiedon määrä kasvaa jatkuvasti ja monimutkaistuu koko ajan. Teknologiayritykset, kuten IoT- ja etämittauspalveluiden toimittajat, luovat jatkuvasti uusia tapoja kerätä mittaustietoja vesi-, viemäri- ja hulevesiverkostoista. Tiedonkeruulaitteiden määrä kasvaa kovaa vauhtia ja uusia palveluja tuodaan markkinoille. Tämä luo täysin uudentyyppisiä mahdollisuuksia vesilaitoksille ymmärtää ja analysoida verkon tilaa sekä suunnitella verkon kehitys- ja ylläpitotoimenpiteitä. Tiedon määrän lisääntyminen tuo  myös haasteita tiedonhallinnalle ja tiedonkululle eli integraatioille eri tietojärjestelmien välillä. Miten siis hallita ja käyttää kaikkia kerättyjä tietoja tehokkaasti eri tietojärjestelmien välillä? Kuinka varmistaa tiedonkulku rajapintojen kautta ja samalla pitää huolta, että tarvittavat tiedot ovat ajan tasalla oikeassa paikassa kaikkien sidosryhmien käytettävissä?

Jos tarkastelemme syvemmin nykyaikaisia vesihuoltolaitosten teknologiaratkaisuja, ne sisältävät paljon erilaisia sensoreita, mittauslaitteita, muita tietolähteitä ja ohjelmistoratkaisuja, sekä muita ratkaisukokonaisuuksia. Yleisimpiä näistä ovat Scada-järjestelmät verkon automaatio- ja pumppausjärjestelmien hallitsemiseksi ja seuraamiseksi, asiakkuudenhallintajärjestelmät vedenkäytön laskutuksen ja asiakastiedon hallinnoimiseksi, etämittausjärjestelmät virtaus- ja painetietojen keräämiseksi kiinteistöiltä ja jakelujohdoista,  hydrauliset mallinnusohjelmistot, auttamaan henkilöstöä ymmärtämään verkon käyttäytymistä eri skenaarioissa, monet erilaiset esineiden internet-laitteet (IoT) tärkeiden tietojen keräämiseksi ja myös muut julkiset sekä yksityiset tietolähteet. Kaikki tämä valtava ja jatkuvasti päivittyvä tietomäärä mahdollistaa erittäin syvällisen analyysin ja visualisoinnin vesihuoltoverkon ylläpidon parantamiseksi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi myös vesitaselaskennan vuotojen paikallistamiseksi ja verkon suorituskyvyn parantamiseksi. Kaikki tämä mahdollistaa korkealaatuisen ja kustannustehokkaasti tuotetun juomaveden toimittamisen vedenkäyttäjille nyt ja tulevaisuudessa.

Topics: Vesi
1 min read

Vesihuoltoaineiston analyysi ja korjaus

By Jaakko Aroheinä on May 5, 2021 7:10:13 AM

Vesilaitosten verkkotietoaineisto on usein heikkolaatuista ja puutteita löytyy hyvin paljon erilaisia. Putkien sekä varusteiden sijainnit on digitoitu käsin vanhoista paperikartoista erilaisiin paikkatietojärjestelmiin ajan kuluessa. Näistä järjestelmistä tieto on edelleen konvertoitu moderneihin verkkotiedon hallintajärjestelmiin, kuten esimerkiksi KeyAquaan. Vaikka lähtötiedot olisivat aikanaan olleet tarkkoja, digitoinnissa ja konversioissa aineiston laatu on saattanut oleellisesti heiketä.

Topics: Vesi
1 min read

Visio KeyAqua-, DH- and gas tuotteille

By Noora Liljanto on Apr 14, 2021 9:07:05 AM

Sain juuri valmiiksi pitkän, kattavan ja tärkeän projektin koskien meidän vesi-, kaasu- ja kaukolämpötuotteiden pitkän aikavälin suunnitelmaa. Projektin tuloksena olemme kirkastaneet näiden paikkatieto-ohjelmistojen tarkoituksen, vision ja tulevien vuosien painopistealueet. Lisäksi meillä on selkeässä paketissa ohjeellinen roadmap tuleville kolmelle vuodelle. Nyt kun tämä on yhdessä paketissa, on aiheet helpompi viedä järjestelmällisesti ja vaiheittain tuotekehityksen sprintteihin. Lisäksi aiheista on helpompi keskustella ja ideoida asiakkaiden kanssa, kun projekteilla on nimet ja alustavat aikataulut.

Projekti koski vesilaitosten, kaukolämpöyhtiöiden ja kaasuyhtiöiden verkkotietojärjestelmien pitkän aikavälin kehityssuunnitelmaa. Projektissa haastattelin talon sisällä näkemyksiä siitä, mitkä ovat pullonkaulat ja miten voisimme auttaa asiakkaitamme jatkossa paremmin. Lisäksi pidin kehityshetkiä useiden asiakkaiden kanssa, joissa keskusteltiin miten paikkatieto-ohjelmisto vastaa nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeisiin. Tämän rinnalla kävin läpi erilaisia projektiraportteja, esimerkiksi vesilaitosyhdistyksen digistrategiaa. Näin saatiin mahdollisimman kattavasti otettua huomioon laitoskentän tulevaisuuden trendit. Joulun aikaan istuin alas ja tein yhteenvedot näistä kaikista, ja sain kasaan alustavan version tuotestrategiasta ja pitkän aikavälin suunnitelmasta. Tässä vaiheessa sparrailin meidän asiakkaiden ja partnereiden kanssa siitä, että onko jotain mahdollisesti unohtunut. Pidimme lisäksi talon sisällä palavereja, jotta ymmärsin myös teknistä näkökulmaa toiveita koskien. Helmikuussa saimme projektin päätökseen. Kiitos kaikille, jotka jaksoivat vastata kysymyksiini. Mielestäni tulos on kaiken sen vaivan arvoista!

Projektissa parasta oli ehdottomasti se, kun pääsin rauhassa keskustelemaan meidän asiantuntijoiden ja järjestelmän käyttäjien kanssa. Toisaalta tunnistin ja kirjasin ylös konkreettisia yksittäisiä toiveita ja toisaalta tunnistimme ja selkeytimme ylätasolla mitä yhteistä asiakkaiden tarpeissa on ja mikä on kaikkein tärkeintä nyt ja tulevaisuudessa. Uskon, että projektin myötä pystymme paremmin ennakoimaan asiakkaiden tarpeet ja myös parantamaan ohjelmiston käytettävyyttä.

Projektissa haastavinta oli se, miten voidaan priorisoida keskenään iso kasa tärkeitä toiveita ja parannusehdotuksia. Resurssit ovat aina rajalliset, joten tämä vaihe oli tärkeä tehdä huolella. Tosin tämä on varmasti sellainen haaste, minkä parissa kamppailen jatkossakin.

Projektin jälkeen olemme aloittaneet yhdessä tuotepäällikön kanssa kunkin teeman eli aiheen määrittelyn ja työmääräarviot. Näin saamme vielä tarkempaa tietoa asiakkaille kunkin projektin realistisesta aikataulusta. Tuotestrategia siis auttaa meitä kirkastamaan prioriteetit, mutta myös jakamaan resurssit ja aikatauluttamaan projektit realistisemmin. Eli vaikka puhunkin tuotestrategiaprojektista yksittäisenä rutistuksena, nyt sen tulos auttaa meitä meidän normaalissa arjessa ja palaamme siihen säännöllisesti.

Seuraavaksi haluaisin kuulla teidän mielipiteitänne: Miltä tämän kaltainen projekti kuulostaa? Ja miten haluaisit, että sinua asiakkaana osallistetaan vastaavan suunnitelman päivittämisessä esim. vuoden päästä tai miten toivoisit, että täydennyksistä viestitään?

Topics: Kaasu Kaukolämpö Vesi
1 min read

Tehosta prosesseja jakamalla vesihuoltoverkon tietoa

By Olli Kaukola on Feb 1, 2021 10:15:25 AM

Onko vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkoinfrastruktuurisi dokumentaatio ajan tasalla? Voitko jakaa verkkotietosi nopeasti ja helposti tarpeen mukaan kaikkien sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kuten johdon, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kesken? Miten siis saada oleelliset verkkotiedot kaikkien asianomaisten henkilöiden saataville?

Topics: Vesi
1 min read

Kohdista resurssit paremmin ymmärtämällä vesihuoltoverkon käyttäytymistä

By Olli Kaukola on Dec 10, 2020 9:24:00 AM

Onko sinulla vuotoja vesihuoltoverkossasi? Tiedätkö missä ne ovat? Jos verkossa tapahtuu suunniteltuja tai odottamattomia muutoksia, tiedätkö, miten ne vaikuttavat vesihuoltoverkon käyttäytymiseen?

Topics: Vesi
2 min read

Alliance Software ja Keypro yhteistyöhön Philippiineillä

By Keypro Finland on Dec 7, 2020 12:08:57 PM

Cebu, Filippiinit; Vantaa, Suomi (4. joulukuuta 2020). Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa strategisesta kumppanuudesta johtavan filippiiniläisen IT-ratkaisuja ja palveluita tarjoavan Alliance Software Inc. -yrityksen ja globaalin suomalaisen Keypro Oy -yrityksen välillä, joka keskittyy verkkotietoratkaisuiden kehittämiseen. Tämän kumppanuuden tarkoituksena on vahvistaa Filippiineillä toimivien vesilaitosten digitaalista omaisuudenhallintaa tarjoamalla laadukasta ja ajantasaista verkkotietoa heidän kaikkien sidosryhmiensä saataville.

Keypron paikkatietoasiantuntemus yhdistettynä Alliancen vahvaan aseman Philippiinien IT-ratkaisujen palvelumarkkinoilla tarjoaa saumattoman verkko-omaisuuden hallintapalvelun toteuttamisen paikallisilla markkinoilla. Tämä auttaa maan suurimpia verkkoyhtiöitä ratkaisemaan tulevaisuuden tarpeet verkkotiedon hallinnassa.

Alliance Software Inc. toteuttaa KeyAqua-ohjelmiston jälleenmyyntiä Filippiineillä. KeyAqua on kattava ja laajennettava paikkatietopohjainen verkkotietoratkaisu vesiliiketoiminnan asiantuntijoille ja vesihuoltoyrityksille. Ratkaisu on selainpohjainen GIS-alusta vesi-, viemäri- ja sadevesiverkkoihin. KeyAquassa on myös työkaluja verkon analysointiin, raportointiin ja viestintään loppuasiakkaille. Alliance Software tarjoaa KeyAquan kätevänä avaimet käteen -palveluna.

Nykyisiin KeyAqua-käyttäjiin sisältyy noin 100 vesilaitosta Euroopassa. Filippiineillä paikalliset vesilaitokset, kuten Cabanatuan City Water District (osa PrimeWateria), General Mariano Alvarez Water District, Tanza Water District, Teresa Water District ja Amadeo Water District käyttävät jo KeyAquaa.

”Olemme innoissamme kumppanuudesta Keypro Oy: n kanssa Filippiineillä. Keypron ainutlaatuiset ja huippuluokan verkkoratkaisut antavat Alliance Softwarelle mahdollisuuden laajentaa edelleen pyrkimyksiä auttaa filippiiniläisiä verkonomistajia kehittymään digitaalisesti ja siten entistä kilpailukykyisemmiksi sekä reagoimaan asiakkaidensa vaatimuksiin uudessa liiketoimintaympäristössä ", kertoo Alliance Softwaren toimitusjohtaja Robert Cheng.

“Alliance Softwarella on erittäin vahva osaaminen ja todistettu kokemus IT- ja ohjelmistoratkaisujen toimittamisesta Filippiineillä. Lisäksi Alliance Software on täysin filippiiniläisen johdon omistuksessa ja hallinnassa, mikä on erittäin tärkeää vesihuoltolaitokselle toteutettavan palvelun jatkuvuuden kannalta. Tämä yhdistelmä - Alliancen asiantuntemus yhdistettynä KeyAqua-ohjelmistoon - tarkoittaa, että pystymme tarjoamaan ohjelmistoja ja palveluja paikallisesti. Olemme todella innostuneita tästä tänään ilmoittamastamme kumppanuudesta ”, sanoo Keypro Oy: n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Kai-Uwe Prokki.

Tietoja Alliance Softwaresta

Alliance Software, Inc. on maailmanlaajuinen IT-palveluiden ja -ratkaisujen yritys. Alliance perustettiin vuonna 2000, ja siitä lähtien siitä on tullut yksi Filippiinien suurimmista ja arvostetuimmista itsenäisistä ohjelmistokehityksen ulkoistamisyrityksistä. Alliance tarjoaa huippuluokan käytännöllisiä liiketoimintaratkaisuja, jotka on pakattu Alliance Edge -brändin alle. KeyAquan lisäksi ratkaisuihin kuuluvat WebPOS, kirjanpitopaketit, kuten SAP B1 ja Microsoft Dynamics, HRIS + Payroll -paketti, CRM ja asiaankuuluvat pilviratkaisut. Alliance on palveluntarjoaja, joka on erikoistunut Azure-pilvialustan kehittämiseen, käyttöönottoon ja hallittuun palvelutukeen. Lisää osoitteessa https://alliance.com.ph/

Tietoja Keyprosta

Keypro Oy on suomalainen verkko- ja paikkatietoratkaisuihin erikoistunut ohjelmisto- ja palveluyritys. Keypron asiakkaita ovat erilaisten maanalaisten ja maanpäällisten verkkojen omistajat, urakoitsijat, suunnittelijat ja ylläpitäjät. Ratkaisut palvelevat yli 300 asiakasta kattamalla tietoliikenneverkot, vesihuoltoverkot, sähkönjakelun, katuvalaistuksen, kaukolämmön ja maakaasun. Kansainvälisesti ainutlaatuisenen yritys tarjoaa kokonaispalvelut sisältäen ohjelmistot sekä erittäin kattavat asiantuntijapalvelut tukemaan verkkotietojen hallintaan. Kansainvälisesti Keypro toimittaa ammattitaitoisia palveluja ja verkkotietotietoratkaisuja useisiin maihin - Keypro-kumppaniverkosto kattaa yli 10 maata. Lisää osoitteessa https://www.keypro.fi/

Topics: Vesi yhteistyö Lehdistötiedote
1 min read

Paranna vesilaitoksen asiakastyytyväisyyttä kommunikoimalla asiakkaiden kanssa

By Olli Kaukola on Nov 19, 2020 9:23:00 AM

Kommunikaatio eri sidosryhmien ja erityisesti loppuasiakkaiden kanssa on ollut aina haastavaa yrityksestä riippumatta. Asiakkaat odottavat korkealaatuista palvelua ja hyvää tiedonkulkua heihin vaikuttavien tapahtumien osalta. Vaikka vesihuoltoverkoston ylläpito ja toiminta olisi korkealla tasolla, aina lopulta jokin putki tai muu tärkeä verkon osa rikkoutuu vesihuoltoverkossa ja aiheuttaa odottamattomia toimituskatkoksia useille veden tilaajille. Tällöin vesilaitoksen asiakaspalvelun sähköposti ja puhelin täyttyvät vedenkäyttäjien tiedustelupyynnöistä. Asiakkaat haluavat tietää, että mitä on tapahtunut, milloin vesikatko on ohi, ja vaikuttaako se jotenkin juomaveden laatuun.

Topics: Vesi
1 min read

Systemaattinen lähestymistapa vesihuoltoverkkojen tehtävienhallintaan

By Olli Kaukola on Nov 5, 2020 9:22:00 AM

Vesihuoltolaitoksilla on merkittävä määrä verkko-omaisuutta maan alla, joka vaatii jatkuvaa huoltoa ja ylläpitoa tehokkaan toiminnan takaamiseksi ja korkealaatuisen juomaveden tuottamiseksi. Näihin verkkoihin kuuluu useita erilaisia vuosittain toistuvia huoltotehtäviä, jotka on tehtävä verkon moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, jotta vältytään juomaveden laatuongelmilta tai muilta vedenjakelun katkoksilta.

Topics: Vesi
1 min read

Pitkän aikavälin ylläpidon suunnittelu parantaa vesihuoltoverkkojen kustannustehokkuutta

By Olli Kaukola on Oct 22, 2020 9:21:00 AM

Onko sinulla haasteita luoda pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia investointi- ja ylläpitosuunnitelmia vesihuoltoverkkoon liittyen? Käytätkö kaikki rajalliset resurssisi vain akuuttien ongelmien korjaamiseen, eikä sinulla ole aikaa suunnitella tulevaisuutta?

Topics: Vesi