KOKEILE NYT
2 min read

Mittaustietokanta KeyAqua- ja KeyDH-tuotteissa

By Ilkka Laukkanen on Aug 31, 2022 8:57:35 AM

Mikä on mittaustietokanta verkkotietojärjestelmässä?

Topics: Kaukolämpö Vesi smart water
2 min read

KeyAqua Kymen Veden käytössä

By Noora Liljanto on Aug 3, 2022 10:02:41 AM

Miten KeyAqua auttaa vesihuoltolaitosten arjessa? Esimerkkejä Kymen Veden kehityspäälliköltä.

Topics: Vesi smart water Asiakastarina
1 min read

Vesihuollon asiakasviestintä

By Keypro Finland on Jun 23, 2022 12:56:52 PM

Minkälaisissa tilanteissa vesihuoltolaitokset haluavat yleensä viestiä asiakkaille tai asukkaille?

Topics: Vesi
2 min read

Vesihuoltoverkon dokumentointi ja sen ylläpito

By Sari Kinnunen on Jan 31, 2022 9:56:05 AM

Paikkatietojärjestelmän käyttöönotto uudelle asiakkaalle alkaa usein konversiolla. Konversion eli automaattisen aineistomuunnoksen tarkoituksena on siirtää nykyinen verkoston dokumentaatio eri lähteistä paikkatietojärjestelmään käyttäen hyväksi datankäsittelyn erikoistyökaluja ja niillä rakennettavaa tiedonsiirron logiikkaa. Konversion jälkeen asiakkaan verkkotietoaineistoa usein korjataan manuaalisesti niiltä osin, kun sitä ei ole automaattisesti saatu tehtyä esimerkiksi aineiston puutteellisen laatutason takia. Tällöin tarkastetaan käsin esimerkiksi verkkokomponenttien kytkennät erilaisiin vesihuoltoverkon varusteisiin, lisätään puuttuvia varusteita, tarkastetaan ja päivitetään verkkokohteiden ominaisuustietoja sekä viitteitä.

Topics: Vesi
3 min read

Vuoden 2021 kuulumiset ja jalkautumisen tärkeys

By Noora Liljanto on Dec 29, 2021 3:55:38 PM

Tässä blogissa kertaan vuoden 2021 kuulumiset omasta näkökulmastani ja kerron, miten olemme osallistaneet asiakkaitamme ja käyttäjiä tuotekehitykseen.

Vuoropuhelut asiakkaiden kanssa

Toimin tuotemarkkinointipäällikkönä KeyDuct-tiimissämme, eli toimin käytännössä tulkkina käyttäjien  ja KeyAqua, KeyDH ja KeyGas tuotteiden kehittäjien välillä. Tuotestrategia-projektissamme vuosi sitten määrittelimme tuotteiden suunnan seuraaville kolmelle vuodelle. Projektissa tärkeässä roolissa oli vuoropuhelut asiakkaidemme kanssa. Projektissa selkeytyi se, mitä uusia toimintoja asiakkaamme kaikkein eniten tarvitsevat. Yhtä tärkeää oli kuitenkin myös ne havainnot, jotka liittyivät olemassaolevien toimintojemme parantamiseen. Toisaalta meidän on tärkeää kehittää ja uudistaa tuotetta, mutta yhtä tärkeää on panostaa olemassa olevien toimintojen käytettävyyteen.

Tästä syystä olen käyttänyt merkittävän osan tämän vuoden työtunneistani vuoropuheluihin käyttäjiemme kanssa. Olemme halunneet osallistaa asiakkaitamme erittäin aktiivisesti, jotta arjen näkökulma tulee kuuluville. Ylätasolla tämä on tarkoittanut sitä, että käytettävyys näkyy myös tuotestrategiassamme ja otamme sen huomioon projekteissa.

Yhteiskehitystiimin perustaminen


Konkretian tasolla käyttäjälähtöisyys puolestaan näkyy esimerkiksi siten, että olemme perustaneet yhteiskehitystiimin asiakkaidemme kanssa. Se tarkoittaa, että järjestämme säännöllisesti yleisiä ja teemakohtaisia ideointitapaamisia ja otamme asiakkaamme mukaan toimintojen yhtenäiseen määrittelyyn. Lisäksi konkretiasta kertoo se, että panostamme aiempaa enemmän käyttötapauskuvausten laatimiseen kun olemme suunnitteluvaiheessa. Olemme myös aloittaneet käytettävyystestaus-käytännön, ja siitä on meille iso apu jotta saamme ohjelmiston käytettävyyttä parannettua. Käytettävyystestauksesta on ollut suora hyöty tekstiviestipalvelu-, häiriökartta- ja putkilomakkeidemme kehittämiseen. Osa parannuksista on jo toteutettu, osa toteutetaan kevään 2022 aikana. Lisäksi käytettävyystestaus ja vuoropuhelut auttavat meitä ymmärtämään asiakkaan ja käyttäjän tarpeita paremmin, mikä näkyy pitkällä aikavälillä siinä, että ennakoidaan asiakkaiden tarpeet yhtenäisesti.

Kuva: Pääsimme yhteiskehitystiimin kanssa tapaamaan myös kerran livenä Turussa.

Jalkautuminen käyttäjien luokse

Osallistamisen lisäksi on tärkeää, että jalkaudumme myös konkreettisesti käyttäjän luokse. Teams on todella kätevä työkalu, ja sen avulla saadaan näppärästi käytyä monenlaisia asioita läpi. Se ei kuitenkaan täysin korvaa kenttävierailuja: käyttäjän omassa ympäristössä ja erilaisten käyttäjien tapaaminen on todella tärkeää. Onneksi mahdollisuus tällaiseen oli alkuvuodesta, kun pääsimme Ollin kanssa tutustumaan kunnossapitotoimintoihin. Lisäksi pääsin joulukuussa vierailemaan usealla eri paikkakunnalla, ja keskustelimme esimerkiksi kartoittajien ja mobiilikäyttäjien tarpeista, huolto- ja kunnossapidon tarpeista sekä tiedonsiirron tarpeista eri ohjelmistojen välillä.

Topics: Kaasu Kaukolämpö Vesi yhteistyö smart water
2 min read

Vesitaselaskenta vesihuoltoverkoissa

By Ilkka Laukkanen on Nov 15, 2021 10:56:43 AM

Mikä on vesitaselaskenta ja mitä vesitasetyökalu tekee?

Topics: Vesi smart water
1 min read

Traficomin määräys verkkotietojen toimittamisesta

By Keypro Finland on Nov 8, 2021 11:45:01 AM

Tässä blogissa kerromme uudesta Traficomin yhteisrakentamisen määräyksestä. Keypron tuotteisiin on tulossa rajapinta tietojen toimittamiseen.


Mikä määräys?

Topics: Tietoliikenne Kaasu Kaukolämpö Vesi Kaivulupa.fi
3 min read

Vesihuollon paikkatietojärjestelmän käyttöönotto

By Jari-Paavo Raninen on Oct 27, 2021 2:10:28 PM

Uuden KeyAqua -verkkotietojärjestelmän käyttöönotto asiakkaalle on helppoa ja sujuvaa, mikäli tarpeelliset tiedot ja valmistelut on hoidettu ajoissa ennen käyttöönotton aloittamista.

Ensin vesilaitos tekee tilauksen KeyAqua paikkatietojärjestelmästä perustuen Keypron tai partnerin tekemään tarjoukseen. Tarjous määrittelee käyttöönoton sisällön hintoineen ja mahdollisine lisäpalveluineen. Käyttöönotettava KeyAqua paikkatietojärjestelmä on selainkäyttöinen työkalu, jossa hallitaan vesihuoltoverkon dokumentaatiota.

Myynti pitää ensin asiakkaan kanssa aloituspalaverin, jossa käydään tarvittavat yksityiskohdat läpi. Tässä kohdassa asiakkaan mukanaolo on oleellisen tärkeää, jotta tarpeelliset asiat saadaan keskusteltua ja sovittua läpi. Aloituspalaveri on koko projektin tärkein palaveri, koska siinä määritellään ympäristöön aktivoitavat työkalut ja lisäoptiot kuten rajapinnat ja muut laajennukset. Mitä tarkemmin asiakkaan tarpeet ovat selvillä tässä kohtaa, sitä parempaan lopputulokseen päästään ympäristön toimituksen nopeuden ja laadun suhteen. Tässä vaiheessa on oleellista tietää myös asiakkaan käyttämä koordinaatisto, jotta verkoston dokumentointi ja olemassa olevan vesihuoltoverkon aineiston konversio onnistuu saumattomasti. Uuden ympäristön pystyttämisen yhteydessä tehdäänkin lähes aina konversio, jossa siirretään kaikki vesilaitoksen olemassa oleva aineisto eri tietolähteistä KeyAquaan. Konversioon liittyen pitää huomioida mm. seuraavat asiat: lähtöaineiston muoto eli onko lähtöaineistossa tarvittavat sijainti- ja ominaisuustiedot sekä muut erityisvaatimukset ja tarpeet. Erilaisten konversioiden työmäärä vaihtelee hyvin paljon, joten työmääräarviot määritellään asiakkaan kanssa aina joka kerta erikseen. Lisätietoja konversioiden toteuttamisesta löytyy tästä blogista.

Topics: Vesi
1 min read

Vesijohtoverkon hydraulinen mallinnus

By Jaakko Aroheinä on Oct 5, 2021 12:56:06 PM

Meidän mallinnusprojektimme alkavat aina aineiston laadun tarkistamisella ja korjaamisella. Tällä varmistetaan, että malli on luotettava ja vastaa todellisen verkon tilannetta sekä käyttäytymistä. Voit tutustua lisää saatavilla oleviin aineiston korjauspalveluihin täällä. Mutta mitä mallintamisella saavutetaan? Mitä käytännön hyötyä siitä on vesilaitoksille? Tähän vastaus on selvä, säästetään rahaa ja aikaa.

Topics: Vesi
4 min read

Parempia saneerausinvestointeja verkkotiedon analyysillä

By Noora Liljanto on Sep 16, 2021 5:43:41 PM

Saneerausten priorisointi on kaikille vesilaitoksille ajankohtainen teema. Saneerausvelka kasvaa, ja laskelmien mukaan saneerausten määrä pitäisi jopa kolminkertaistaa lähivuosina, jotta ikääntyvä verkosto saneerattaisiin ajoissa. Se ei kuitenkaan ole realistista, ja johtaisi myös kohtuuttomiin veden hinnan korotuksiin. Tarvitaan siis muitakin kriteerejä, kuin oma tuntuma verkoston kunnosta tai pelkästään verkoston ikä. Aihe on tärkeä, ja myös hyvin laaja. Saattaa helposti olla vaikea hahmottaa, miten aihetta voisi lähestyä ja miten pääsisi liikkeelle.  

Topics: Vesi smart water
2 min read

Vesihuoltoverkon dokumentaatio investointien apuna

By Olli Kaukola on Aug 10, 2021 5:02:28 PM

Laadukas ja yksityiskohtainen vesihuoltoverkon dokumentaatio antaa erinomaisia ​​tuloksia kun suunnitellaan tulevia vesihuoltoverkon investointeja sekä päivittäistä verkon ylläpitoa. Verkoston kunto ja arvo voidaan määritellä halutessa erittäin tarkasti, ja tämä auttaa merkittävästi, kun vesihuoltoyhtiössä pohditaan, että miten ja mihin käytettävissä olevat resurssit tulisi keskittää nyt ja tulevaisuudessa. Myös vuosittaisia ​​tulevia investointeja voidaan suunnitella tulevaisuuteen siten, että verkkoa voidaan ylläpitää ilman, että syntyy enemmän ja enemmän verkon teknistä velkaa, joka vaarantaa korkealaatuisen vedenjakelun loppukäyttäjille. Pääomakustannusten ja käyttökustannusten optimointi on avain veden laadun pitämiseksi korkeana ja kustannusten pitämiseksi mahdollisimman alhaisina.

Aiemmissa blogeissa puhumme siitä, kuinka voidaan parantaa ja saavuttaa hyvin korkealaatuinen vesihuoltoverkon dokumentaatio, joka auttaa saavuttamaan nämä investointi- ja ylläpitotavoitteet. Voit tutustua dokumentaation laadun parantamista koskevaan blogipostaukseen täällä. Myös eri tietolähteiden integrointi ja KeyAquan yhdistäminen rajapintojen avulla auttaa siirtämään tietoja järjestelmien välillä sekä tekemään entistä parempia päätöksiä monipuolisemman data avulla. Lisätietoja KeyAquasta ja rajapinnoista löytyy täältä.

Kun vesilaitoksella on KeyAqua käytössä, niin miten näitä tietoja sitten voidaan käyttää tehokkaasti ja saada mitattavia tuloksia? Tämä investointi- ja ylläpitoprosessi voidaan jakaa karkeasti ottaen kolmeen eri vaiheeseen.

Ensimmäiseksi on hyvä määritellä tavoitteet ja millaisia ​​verkon ominaisuustietoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan. Mikäli esimerkiksi vesilaitos haluaa määritellä verkon kunnon niin, että tulevat investoinnit ja huoltosuunnitelmat voidaan optimoida, on muutamia erilaisia tapoja tehdä tämä. Mikäli käytettävissä olevat tiedot ovat hyvin rajalliset ja ne keskittyvät pääasiassa vain putkien sijanteihin, materiaalitietoihin sekä halkaisijoihin ja valmistusvuosiin, voidaan näitä tietoja käyttää erilaisiin visualisointeihin verkon tilasta. Tämä lähestymistapa on aavistuksen verran teoreettinen, koska kaikkia kuntoon vaikuttavia asioita ei tässä huomioida.

Toinen ja paljon syvällisempi tapa on käyttää laajempia tietoja verkosta, mikäli lisätietoja on saatavilla. Erilaisten putkien luokittelun ja riski-indeksien luonti antaa entistä tarkemman ja luotettavamman kuvan verkon todellisesta tilasta. Tässä tapauksessa voimme lisätä tietoja riski-indeksiin, kuten kriittiset kulutuspisteet, mahdollisen ongelmatilanteen vaikutusalue, putkien tai linjojen korjauskustannukset, jotka perustuvat alueeseen tai muihin ominaisuuksiin, uhkat rakennuksille, juomaveden saatavuuden tärkeys käyttöpaikoille, maaperän vaikutus jne. Tämän luokittelun luominen on huomattavasti työläämpää, koska eri tiedoilla on erilaiset painoarvot ja nämä on huomioita luokituksia tehtäessä.

Näiden riski -indeksien korostaminen visuaalisesti karttanäkymässä auttaa merkittävästi koko vesihuoltolaitoksen sekä sidosryhmien henkilöstöä ymmärtämään verkon tilan ja erityisesti tärkeimmät alueet, joihin tulisi kohdistaa enemmän huomiota. Kun korkean riskin putket tai putkilinjat on korostettu, nämä tiedot voidaan viedä Exceliin tarkempaa tutkimista ja jatkojalostusta varten. Näin voidaan määrittää hyvin tarkasti ja yksityiskohtaisesti, että kuinka paljon investointeja ja resursseja tarvitaan verkon kunnon parantamiseen.

Kun luodaan erilaisia ​​visualisointeja verkon tilasta, ne voidaan jakaa kaikkien mukana olevien osapuolente kanssa. Investointien perustelut ovat näin ollen selvästi nähtävissä ja perustuvat faktoihin, kun neuvotellaan johdon kanssa siitä, kuinka paljon resursseja on mahdollista saada tulevina vuosina verkon toiminnan varmistamiseksi.

Topics: Vesi
3 min read

Vesihuoltouudistus ja digiloikka

By Noora Liljanto on Jul 20, 2021 10:50:03 AM

“Vesihuoltouudistuksen visiona on vastuullinen vesihuolto 2030, joka varmistaa laadukkaat ja turvalliset vesihuoltopalvelut sekä sen, että vesihuoltoala uudistuu hiilineutraaliksi kiertotalouden edelläkävijäksi vuoteen 2030 mennessä.“

(Kansallinen vesihuoltouudistusohjelma: mmm.fi) 

Topics: Vesi yhteistyö smart water
2 min read

Smart water -projektin kuulumisia

By Noora Liljanto on Jun 29, 2021 4:27:37 PM

Keypro on osallisena FWF:n ja VTT:n koordinoimassa yhteishankkeessa (SWIM), jossa on lisäksemme mukana eri järjestelmätoimittajia, tutkimuslaitoksia ja vesilaitosten edustajia. Tämä kaksivuotinen Smart Water -projekti aloitettiin huhtikuussa, joten nyt on hyvä hetki kertoa missä mennään. 

Topics: Vesi smart water
4 min read

Verkkotiedon sisäänluku KeyAquaan

By Olli Kaukola on Jun 4, 2021 1:17:42 PM

Yleensä yksi yleisimmistä kysymyksistä vesihuollon paikkatieto-ohjelmistojen hankintaprosessissa on, että kuinka vesihuoltolaitos saa tuotua olemassa olevat vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkojensa tiedot vanhasta dokumentaatiosta sekä muista mahdollisista tietolähteistä KeyAquaan. Tässä blogissa käsitellään tärkeimpiä asioita, jotka vesilaitosten tulisi tietää verkkotietojen tuonnista paikkatietoratkaisuihin.

Usein vesilaitoksilla on jossakin muodossa tietoja vesi-, viemäri- ja hulevesiverkostoista. Nämä voivat olla vanhoja paperikarttoja, AutoCAD-tiedostoja, Excel-tiedostoja, PowerPoint-tiedostoja, muuta olemassa olevaa paikkatietoa kolmannen osapuolen IT-järjestelmässä tai näiden yhdistelmiä. Osa tiedoista voi olla myös ainoastaan työntekijöiden muistissa. Kysymys on, että kuinka kaikki olennaiset ja ajantasaiset tiedot voidaan tuoda uuteen KeyAqua paikkatieto-ohjelmistoon mahdollisimman helposti. Kaikki verkkotiedot voidaan tuoda aina manuaalisesti eli käsin digitoimalla koko verkko alusta alkaen ja käyttämällä olemassa olevia asiakirjoja ja tiedostoja lähdemateriaalina. KeyAquassa on tarvittavat dokumentointityökalut, jotta käyttäjät voivat tehdä manuaalisen dokumentaation ja tarvittavat verkkotietojen laaduntarkistukset. Yleensä tämä menetelmä vaatii melko paljon manuaalista ja aikaavievää työtä, eikä todennäköisesti aina ole kustannustehokkain tapa siirtää tietoja, mikäli verkon dokumentaatio on laadultaan ainakin kohtalaista. Toinen hyvin yleinen ja usein kustannustehokkain tapa on toteuttaa ohjelmallinen tiedonsiirto eli niin kutsuttu datamigraatio, jossa suuri määrä verkkodataa voidaan tuoda suhteellisen nopeasti, mikäli alkuperäisen dokumentaation laatu on riittävän hyvä. Seuraavissa kappaleissa kerrotaan tärkeimmät näihin menetelmiin liittyvät asiat sekä perusteet mitä laadukas dokumentaatio tarkoittaa.

Topics: Vesi
4 min read

KeyAqua ja rajapinnat muihin tietojärjestelmiin

By Olli Kaukola on May 14, 2021 12:05:11 PM

Modernissa vesihuoltolaitoksessa päivittäin luodun tiedon määrä kasvaa jatkuvasti ja monimutkaistuu koko ajan. Teknologiayritykset, kuten IoT- ja etämittauspalveluiden toimittajat, luovat jatkuvasti uusia tapoja kerätä mittaustietoja vesi-, viemäri- ja hulevesiverkostoista. Tiedonkeruulaitteiden määrä kasvaa kovaa vauhtia ja uusia palveluja tuodaan markkinoille. Tämä luo täysin uudentyyppisiä mahdollisuuksia vesilaitoksille ymmärtää ja analysoida verkon tilaa sekä suunnitella verkon kehitys- ja ylläpitotoimenpiteitä. Tiedon määrän lisääntyminen tuo  myös haasteita tiedonhallinnalle ja tiedonkululle eli integraatioille eri tietojärjestelmien välillä. Miten siis hallita ja käyttää kaikkia kerättyjä tietoja tehokkaasti eri tietojärjestelmien välillä? Kuinka varmistaa tiedonkulku rajapintojen kautta ja samalla pitää huolta, että tarvittavat tiedot ovat ajan tasalla oikeassa paikassa kaikkien sidosryhmien käytettävissä?

Jos tarkastelemme syvemmin nykyaikaisia vesihuoltolaitosten teknologiaratkaisuja, ne sisältävät paljon erilaisia sensoreita, mittauslaitteita, muita tietolähteitä ja ohjelmistoratkaisuja, sekä muita ratkaisukokonaisuuksia. Yleisimpiä näistä ovat Scada-järjestelmät verkon automaatio- ja pumppausjärjestelmien hallitsemiseksi ja seuraamiseksi, asiakkuudenhallintajärjestelmät vedenkäytön laskutuksen ja asiakastiedon hallinnoimiseksi, etämittausjärjestelmät virtaus- ja painetietojen keräämiseksi kiinteistöiltä ja jakelujohdoista,  hydrauliset mallinnusohjelmistot, auttamaan henkilöstöä ymmärtämään verkon käyttäytymistä eri skenaarioissa, monet erilaiset esineiden internet-laitteet (IoT) tärkeiden tietojen keräämiseksi ja myös muut julkiset sekä yksityiset tietolähteet. Kaikki tämä valtava ja jatkuvasti päivittyvä tietomäärä mahdollistaa erittäin syvällisen analyysin ja visualisoinnin vesihuoltoverkon ylläpidon parantamiseksi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi myös vesitaselaskennan vuotojen paikallistamiseksi ja verkon suorituskyvyn parantamiseksi. Kaikki tämä mahdollistaa korkealaatuisen ja kustannustehokkaasti tuotetun juomaveden toimittamisen vedenkäyttäjille nyt ja tulevaisuudessa.

Topics: Vesi
1 min read

Vesihuoltoaineiston analyysi ja korjaus

By Jaakko Aroheinä on May 5, 2021 9:10:13 AM

Vesilaitosten verkkotietoaineisto on usein heikkolaatuista ja puutteita löytyy hyvin paljon erilaisia. Putkien sekä varusteiden sijainnit on digitoitu käsin vanhoista paperikartoista erilaisiin paikkatietojärjestelmiin ajan kuluessa. Näistä järjestelmistä tieto on edelleen konvertoitu moderneihin verkkotiedon hallintajärjestelmiin, kuten esimerkiksi KeyAquaan. Vaikka lähtötiedot olisivat aikanaan olleet tarkkoja, digitoinnissa ja konversioissa aineiston laatu on saattanut oleellisesti heiketä.

Topics: Vesi
1 min read

Visio KeyAqua-, DH- and gas tuotteille

By Noora Liljanto on Apr 14, 2021 11:07:05 AM

Sain juuri valmiiksi pitkän, kattavan ja tärkeän projektin koskien meidän vesi-, kaasu- ja kaukolämpötuotteiden pitkän aikavälin suunnitelmaa. Projektin tuloksena olemme kirkastaneet näiden paikkatieto-ohjelmistojen tarkoituksen, vision ja tulevien vuosien painopistealueet. Lisäksi meillä on selkeässä paketissa ohjeellinen roadmap tuleville kolmelle vuodelle. Nyt kun tämä on yhdessä paketissa, on aiheet helpompi viedä järjestelmällisesti ja vaiheittain tuotekehityksen sprintteihin. Lisäksi aiheista on helpompi keskustella ja ideoida asiakkaiden kanssa, kun projekteilla on nimet ja alustavat aikataulut.

Projekti koski vesilaitosten, kaukolämpöyhtiöiden ja kaasuyhtiöiden verkkotietojärjestelmien pitkän aikavälin kehityssuunnitelmaa. Projektissa haastattelin talon sisällä näkemyksiä siitä, mitkä ovat pullonkaulat ja miten voisimme auttaa asiakkaitamme jatkossa paremmin. Lisäksi pidin kehityshetkiä useiden asiakkaiden kanssa, joissa keskusteltiin miten paikkatieto-ohjelmisto vastaa nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeisiin. Tämän rinnalla kävin läpi erilaisia projektiraportteja, esimerkiksi vesilaitosyhdistyksen digistrategiaa. Näin saatiin mahdollisimman kattavasti otettua huomioon laitoskentän tulevaisuuden trendit. Joulun aikaan istuin alas ja tein yhteenvedot näistä kaikista, ja sain kasaan alustavan version tuotestrategiasta ja pitkän aikavälin suunnitelmasta. Tässä vaiheessa sparrailin meidän asiakkaiden ja partnereiden kanssa siitä, että onko jotain mahdollisesti unohtunut. Pidimme lisäksi talon sisällä palavereja, jotta ymmärsin myös teknistä näkökulmaa toiveita koskien. Helmikuussa saimme projektin päätökseen. Kiitos kaikille, jotka jaksoivat vastata kysymyksiini. Mielestäni tulos on kaiken sen vaivan arvoista!

Projektissa parasta oli ehdottomasti se, kun pääsin rauhassa keskustelemaan meidän asiantuntijoiden ja järjestelmän käyttäjien kanssa. Toisaalta tunnistin ja kirjasin ylös konkreettisia yksittäisiä toiveita ja toisaalta tunnistimme ja selkeytimme ylätasolla mitä yhteistä asiakkaiden tarpeissa on ja mikä on kaikkein tärkeintä nyt ja tulevaisuudessa. Uskon, että projektin myötä pystymme paremmin ennakoimaan asiakkaiden tarpeet ja myös parantamaan ohjelmiston käytettävyyttä.

Projektissa haastavinta oli se, miten voidaan priorisoida keskenään iso kasa tärkeitä toiveita ja parannusehdotuksia. Resurssit ovat aina rajalliset, joten tämä vaihe oli tärkeä tehdä huolella. Tosin tämä on varmasti sellainen haaste, minkä parissa kamppailen jatkossakin.

Projektin jälkeen olemme aloittaneet yhdessä tuotepäällikön kanssa kunkin teeman eli aiheen määrittelyn ja työmääräarviot. Näin saamme vielä tarkempaa tietoa asiakkaille kunkin projektin realistisesta aikataulusta. Tuotestrategia siis auttaa meitä kirkastamaan prioriteetit, mutta myös jakamaan resurssit ja aikatauluttamaan projektit realistisemmin. Eli vaikka puhunkin tuotestrategiaprojektista yksittäisenä rutistuksena, nyt sen tulos auttaa meitä meidän normaalissa arjessa ja palaamme siihen säännöllisesti.

Seuraavaksi haluaisin kuulla teidän mielipiteitänne: Miltä tämän kaltainen projekti kuulostaa? Ja miten haluaisit, että sinua asiakkaana osallistetaan vastaavan suunnitelman päivittämisessä esim. vuoden päästä tai miten toivoisit, että täydennyksistä viestitään?

Topics: Kaasu Kaukolämpö Vesi
1 min read

Tehosta prosesseja jakamalla vesihuoltoverkon tietoa

By Olli Kaukola on Feb 1, 2021 12:15:25 PM

Onko vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkoinfrastruktuurisi dokumentaatio ajan tasalla? Voitko jakaa verkkotietosi nopeasti ja helposti tarpeen mukaan kaikkien sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kuten johdon, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kesken? Miten siis saada oleelliset verkkotiedot kaikkien asianomaisten henkilöiden saataville?

Topics: Vesi
1 min read

Kohdista resurssit paremmin ymmärtämällä vesihuoltoverkon käyttäytymistä

By Olli Kaukola on Dec 10, 2020 11:24:00 AM

Onko sinulla vuotoja vesihuoltoverkossasi? Tiedätkö missä ne ovat? Jos verkossa tapahtuu suunniteltuja tai odottamattomia muutoksia, tiedätkö, miten ne vaikuttavat vesihuoltoverkon käyttäytymiseen?

Topics: Vesi
2 min read

Alliance Software ja Keypro yhteistyöhön Philippiineillä

By Keypro Finland on Dec 7, 2020 2:08:57 PM

Cebu, Filippiinit; Vantaa, Suomi (4. joulukuuta 2020). Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa strategisesta kumppanuudesta johtavan filippiiniläisen IT-ratkaisuja ja palveluita tarjoavan Alliance Software Inc. -yrityksen ja globaalin suomalaisen Keypro Oy -yrityksen välillä, joka keskittyy verkkotietoratkaisuiden kehittämiseen. Tämän kumppanuuden tarkoituksena on vahvistaa Filippiineillä toimivien vesilaitosten digitaalista omaisuudenhallintaa tarjoamalla laadukasta ja ajantasaista verkkotietoa heidän kaikkien sidosryhmiensä saataville.

Keypron paikkatietoasiantuntemus yhdistettynä Alliancen vahvaan aseman Philippiinien IT-ratkaisujen palvelumarkkinoilla tarjoaa saumattoman verkko-omaisuuden hallintapalvelun toteuttamisen paikallisilla markkinoilla. Tämä auttaa maan suurimpia verkkoyhtiöitä ratkaisemaan tulevaisuuden tarpeet verkkotiedon hallinnassa.

Alliance Software Inc. toteuttaa KeyAqua-ohjelmiston jälleenmyyntiä Filippiineillä. KeyAqua on kattava ja laajennettava paikkatietopohjainen verkkotietoratkaisu vesiliiketoiminnan asiantuntijoille ja vesihuoltoyrityksille. Ratkaisu on selainpohjainen GIS-alusta vesi-, viemäri- ja sadevesiverkkoihin. KeyAquassa on myös työkaluja verkon analysointiin, raportointiin ja viestintään loppuasiakkaille. Alliance Software tarjoaa KeyAquan kätevänä avaimet käteen -palveluna.

Nykyisiin KeyAqua-käyttäjiin sisältyy noin 100 vesilaitosta Euroopassa. Filippiineillä paikalliset vesilaitokset, kuten Cabanatuan City Water District (osa PrimeWateria), General Mariano Alvarez Water District, Tanza Water District, Teresa Water District ja Amadeo Water District käyttävät jo KeyAquaa.

”Olemme innoissamme kumppanuudesta Keypro Oy: n kanssa Filippiineillä. Keypron ainutlaatuiset ja huippuluokan verkkoratkaisut antavat Alliance Softwarelle mahdollisuuden laajentaa edelleen pyrkimyksiä auttaa filippiiniläisiä verkonomistajia kehittymään digitaalisesti ja siten entistä kilpailukykyisemmiksi sekä reagoimaan asiakkaidensa vaatimuksiin uudessa liiketoimintaympäristössä ", kertoo Alliance Softwaren toimitusjohtaja Robert Cheng.

“Alliance Softwarella on erittäin vahva osaaminen ja todistettu kokemus IT- ja ohjelmistoratkaisujen toimittamisesta Filippiineillä. Lisäksi Alliance Software on täysin filippiiniläisen johdon omistuksessa ja hallinnassa, mikä on erittäin tärkeää vesihuoltolaitokselle toteutettavan palvelun jatkuvuuden kannalta. Tämä yhdistelmä - Alliancen asiantuntemus yhdistettynä KeyAqua-ohjelmistoon - tarkoittaa, että pystymme tarjoamaan ohjelmistoja ja palveluja paikallisesti. Olemme todella innostuneita tästä tänään ilmoittamastamme kumppanuudesta ”, sanoo Keypro Oy: n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Kai-Uwe Prokki.

Tietoja Alliance Softwaresta

Alliance Software, Inc. on maailmanlaajuinen IT-palveluiden ja -ratkaisujen yritys. Alliance perustettiin vuonna 2000, ja siitä lähtien siitä on tullut yksi Filippiinien suurimmista ja arvostetuimmista itsenäisistä ohjelmistokehityksen ulkoistamisyrityksistä. Alliance tarjoaa huippuluokan käytännöllisiä liiketoimintaratkaisuja, jotka on pakattu Alliance Edge -brändin alle. KeyAquan lisäksi ratkaisuihin kuuluvat WebPOS, kirjanpitopaketit, kuten SAP B1 ja Microsoft Dynamics, HRIS + Payroll -paketti, CRM ja asiaankuuluvat pilviratkaisut. Alliance on palveluntarjoaja, joka on erikoistunut Azure-pilvialustan kehittämiseen, käyttöönottoon ja hallittuun palvelutukeen. Lisää osoitteessa https://alliance.com.ph/

Tietoja Keyprosta

Keypro Oy on suomalainen verkko- ja paikkatietoratkaisuihin erikoistunut ohjelmisto- ja palveluyritys. Keypron asiakkaita ovat erilaisten maanalaisten ja maanpäällisten verkkojen omistajat, urakoitsijat, suunnittelijat ja ylläpitäjät. Ratkaisut palvelevat yli 300 asiakasta kattamalla tietoliikenneverkot, vesihuoltoverkot, sähkönjakelun, katuvalaistuksen, kaukolämmön ja maakaasun. Kansainvälisesti ainutlaatuisenen yritys tarjoaa kokonaispalvelut sisältäen ohjelmistot sekä erittäin kattavat asiantuntijapalvelut tukemaan verkkotietojen hallintaan. Kansainvälisesti Keypro toimittaa ammattitaitoisia palveluja ja verkkotietotietoratkaisuja useisiin maihin - Keypro-kumppaniverkosto kattaa yli 10 maata. Lisää osoitteessa https://www.keypro.fi/

Topics: Vesi yhteistyö Lehdistötiedote
1 min read

Paranna vesilaitoksen asiakastyytyväisyyttä kommunikoimalla asiakkaiden kanssa

By Olli Kaukola on Nov 19, 2020 11:23:00 AM

Kommunikaatio eri sidosryhmien ja erityisesti loppuasiakkaiden kanssa on ollut aina haastavaa yrityksestä riippumatta. Asiakkaat odottavat korkealaatuista palvelua ja hyvää tiedonkulkua heihin vaikuttavien tapahtumien osalta. Vaikka vesihuoltoverkoston ylläpito ja toiminta olisi korkealla tasolla, aina lopulta jokin putki tai muu tärkeä verkon osa rikkoutuu vesihuoltoverkossa ja aiheuttaa odottamattomia toimituskatkoksia useille veden tilaajille. Tällöin vesilaitoksen asiakaspalvelun sähköposti ja puhelin täyttyvät vedenkäyttäjien tiedustelupyynnöistä. Asiakkaat haluavat tietää, että mitä on tapahtunut, milloin vesikatko on ohi, ja vaikuttaako se jotenkin juomaveden laatuun.

Topics: Vesi
1 min read

Systemaattinen lähestymistapa vesihuoltoverkkojen tehtävienhallintaan

By Olli Kaukola on Nov 5, 2020 11:22:00 AM

Vesihuoltolaitoksilla on merkittävä määrä verkko-omaisuutta maan alla, joka vaatii jatkuvaa huoltoa ja ylläpitoa tehokkaan toiminnan takaamiseksi ja korkealaatuisen juomaveden tuottamiseksi. Näihin verkkoihin kuuluu useita erilaisia vuosittain toistuvia huoltotehtäviä, jotka on tehtävä verkon moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, jotta vältytään juomaveden laatuongelmilta tai muilta vedenjakelun katkoksilta.

Topics: Vesi
1 min read

Pitkän aikavälin ylläpidon suunnittelu parantaa vesihuoltoverkkojen kustannustehokkuutta

By Olli Kaukola on Oct 22, 2020 11:21:00 AM

Onko sinulla haasteita luoda pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia investointi- ja ylläpitosuunnitelmia vesihuoltoverkkoon liittyen? Käytätkö kaikki rajalliset resurssisi vain akuuttien ongelmien korjaamiseen, eikä sinulla ole aikaa suunnitella tulevaisuutta?

Topics: Vesi