KOKEILE NYT
1 min read

Vesihuoltoaineiston analyysi ja korjaus

May 5, 2021 7:10:13 AM

Blog_quality

Vesilaitosten verkkotietoaineisto on usein heikkolaatuista ja puutteita löytyy hyvin paljon erilaisia. Putkien sekä varusteiden sijainnit on digitoitu käsin vanhoista paperikartoista erilaisiin paikkatietojärjestelmiin ajan kuluessa. Näistä järjestelmistä tieto on edelleen konvertoitu moderneihin verkkotiedon hallintajärjestelmiin, kuten esimerkiksi KeyAquaan. Vaikka lähtötiedot olisivat aikanaan olleet tarkkoja, digitoinnissa ja konversioissa aineiston laatu on saattanut oleellisesti heiketä.

Yleisiä ongelmia heikkolaatuisessa aineistossa on korkotietojen puuttuminen, putkien puutteellinen digitointi, tuplakohteet ja puutteelliset verkoston kytkennät. Useissa tapauksissa esimerkiksi venttiilit on digitoitu samalla viivatyypillä putkien kanssa, jolloin konversiossa venttiilien tilalle on tullut lyhyitä putken pätkiä.

Nämä virheet vaikuttavat moneen asiaan. Ylimääräiset kohteet tai jakelujohdoiksi merkityt tonttijohdot aineistossa voivat jopa tuplata verkostopituudet. Raportoinnin lisäksi nämä ongelmat vaikuttavat mallinnukseen, suunnitteluun tai verkon seurantaan. Verkostoa on vaikea lähteä mallintamaan, mikäli putkia ei ole kytketty varusteisiin tai vesiputkia menee useita päällekkäin.

Aineistokorjausprojektit aloitetaan tarkastelemalla asiakkaan verkkotietoaineistoa. Valmiiden tietokantakyselyjen avulla saadaan nopeasti yleiskuva esimerkiksi vesihuoltoverkoston kytkennällisyydestä sekä luotua raportteja mitä esittää asiakkaalle dokumentoinnin nykytilasta. Lisäksi tutkitaan suoraan verkkotietojärjestelmästä, että mitä muuta parannettavaa verkostossa on aineiston osalta. Ovatko viitteet kunnossa? Onko aineistossa selvästi ylimääräisiä varusteita? Aineistoanalyysin jälkeen katsotaan yhdessä asiakkaan eli verkonomistajan kanssa analyysin tuloksia ja etsitään ratkaisuja ongelmien ja puutteiden korjaamiseen.

Teemme Keyprolla hyvin monipuolisia ja erilaisia vesihuoltoverkon aineistonparannustöitä. Yksilöllisesti määritettyjen korjausten tavoitteina voi olla esimerkiksi ylimääräisten kohteiden poisto, korkotietojen arviointi tai puutteellisten kytkentöjen korjaaminen. Sovitamme valmiit ohjelmat vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita ja aineistoa sekä haluttua lopputuloksen laatua. Näiden ohjelmallisten korjausten lisäksi teemme myös manuaalisia korjauksia aineistoon, jossa verkoston ongelmakohdat käydään läpi ja korjataan aineisto asiakkaan kanssa yhdessä sovitulla tavalla kustannustehokkaimman ja sopivimman lopputuloksen saamiseksi.

Tavoitteena eri aineistonkäsittelyn toimenpiteillä on saada parannettua vesilaitoksen verkkotietoaineistoa kokonaisuutena, jotta sitä voidaan hyödyntää entistä kattavammin ja paremmin erilaisissa tilanteissa, kuten operatiivisessa kenttätoiminnassa, raportoinnissa sekä vaativissa analyyseissä, kuten hydraulisessa mallinnuksessa. Myös lain vaatimukset aineiston hallinnasta ja sen toimittamisesta erilaisiin palveluihin kasvavat, joten korkealaatuinen verkkotietoaineisto tuo vesilaitokselle hyvin monenlaisia ja kattavia kustannushyötyjä.

Aineistokorjausprojekteista tekee mielestäni mielenkiintoisen eri työkalujen hyödyntäminen ja datan yhdistely. Esimerkiksi korkeusmallinnuksessa käytetään MML:n maanpinta-aineistoa, joka ajetaan FME työkalulla suoraan tietokantaan. Tästä saadaan taas laskettua erilaisilla scripteillä putkille korkoarvoja, joita voidaan hyödyntää mallintamisessa. Työstä näkee heti miten se parantaa aineiston laatua.

Lue lisää KeyAqua verkkotietojärjestelmästä vesihuollon tarpeisiin täältä.

Topics: Vesi
Jaakko Aroheinä

Written by Jaakko Aroheinä

Jaakko toimii meillä vesihuollon asiantuntijana. Jaakon työnkuvaan kuuluu esimerkiksi käyttäjien kouluttaminen, erilaiset aineistoprojektit ja muut vastaavat asiantuntijatehtävät. Jaakon näkökulma liittyy projekteihin ja niiden toteuttamiseen.