KOKEILE NYT
3 min read

Vesihuoltouudistus ja digiloikka

Jul 20, 2021 10:50:03 AM

“Vesihuoltouudistuksen visiona on vastuullinen vesihuolto 2030, joka varmistaa laadukkaat ja turvalliset vesihuoltopalvelut sekä sen, että vesihuoltoala uudistuu hiilineutraaliksi kiertotalouden edelläkävijäksi vuoteen 2030 mennessä.“

(Kansallinen vesihuoltouudistusohjelma: mmm.fi) Tässä kirjoituksessa kerron miksi aihe on mielestäni tärkeä ja meille ajankohtainen. 

Uudistusohjelman luonnos oli lausunnoilla alkuvuodesta ja siihen saatiin yli 100 lausuntopalautetta. Aihe on siis herättänyt laajaa kiinnostusta, mikä osoittaa uudistuksen tärkeyden ja tarpeellisuuden. Myös Keypro lausui luonnoksesta. Nyt valmistunut ohjelma on ehdottomasti yhtenevä vesilaitosten tulevaisuuden tarpeiden kanssa. Tietojärjestelmien ja järjestelmätoimittajien rooli on tukea vesihuoltolaitoksia kokonaisvaltaisesti näissä pitkän aikavälin tarpeissa.

Olen perehtynyt uudistukseen erityisesti omaisuudenhallinnan eli verkkotietojärjestelmän näkökulmasta. Meidän tavoitteenamme on saada laitoksen data liikkumaan näppärästi eri tahojen ja ohjelmistojen välillä, ja vähentää näin arjen pullonkauloja tiedon hyödyntämisen osalta. Tiedonsiirtoratkaisut eri järjestelmien välillä ovat tällä hetkellä usein asiakaskohtaisesti tai järjestelmäkohtaisesti räätälöityjä, eli työmäärällisesti raskaita suhteessa hyötyyn. Lisäksi joudutaan keksimään pyörää usein uudelleen, ja laitoksilla ei välttämättä ole muilta töiltä riittävästi resursseja tai osaamista digihankkeisiin. Tämä tarkoittaa mielestäni sitä, että digiloikka mahdollistetaan ainoastaan yhteensopivuudella, integraatioilla sekä laitosten ja järjestelmätoimittajien yhteisprojekteilla ja kokonaisuuteen keskittymisellä yksittäisten toteutusten sijaan. 

screen_2x

Yhteensopivuus ja integraatiot eri järjestelmien välillä on avain laitosten digiloikkaan

Pitkäjänteinen investointisuunnittelu ja tiedonhallinnan kehittäminen ovat ehdottomasti olennaisimmat teemat verkkotietojärjestelmän hyödyntämisen näkökulmasta. Näiden teemojen osalta korostuu erityisesti eri järjestelmien integraatioiden hyödyntäminen, mikä mahdollistaa tiedon muuttamisen informaatioksi erilaisten yhteenvetojen, analyysien ja ennusteiden kautta. Vesihuoltouudistuksen ohjelmassa on kuvattu tarvittavaa muutosta kattavasti. Tavoitteet ovat siis selvät. Ohjelma on myös linjassa meidän tuotestrategian kanssa (lisää tästä linkistä). 

Miten tavoitteeseen päästään? Miten varmistetaan, että edetään, eikä uudistus jää vain visiotasolle? Integraatioita on tärkeää kehittää erityisesti asiakastietojärjestelmän, verkkotietojärjestelmän ja automaatiojärjestelmän väliseen tiedonsiirtoon, mutta myös muiden sovellusten ja ratkaisujen välille. Integraatioiden tärkeys korostuu, kun tavoitellaan eri antureiden ja mittareiden tuottaman (online-) datan kokonaisvaltaista hyödyntämistä. Näin voidaan vastata alan tarpeisiin, eli mahdollistaa esimerkiksi kattavat analyysit, ennusteet, mallinnukset, tiedolla johtaminen ja raportointi. Integraatioiden avulla vesihuollon prosessien kehittäminen voidaan toteuttaa kokonaisuutena ilman eri järjestelmien aiheuttamaa lokeroitumista. Tulevaisuudessa korostuu siis eri tahojen yhteishankkeiden merkitys, jotta järjestelmät saadaan keskustelemaan keskenään, ja arvokas tieto saadaan valjastettua informaatioksi ja laitoksille lisäarvoa tuovaan muotoon.  Tässä tarvitaan pitkän aikavälin näkökulmaa, ja silti rohkeutta edetä pienin askelin.

thumbnail_large-1(1)-1

Digihankkeissa on tärkeää huomioida pitkän aikavälin näkökulma ja kokonaisuudet. Yhtä tärkeää on uskaltaa edetä pienin askelin eteenpäin.

Olen mielissäni, kun olemme päässeet Smart Water projektissa tekemään juuri tätä. Lisää Smart Water projektista tästä linkistä.

Tuo innovaatiohanke vie meitä paljon eteenpäin, mutta muutakin tarvitaan. Eri laitosten, järjestelmätoimittajien ja VVY:n yhteistyö muutenkin on tärkeää. Se on edellytys onnistuneelle kehitykselle, jotta saadaan konkreettista hyötyä laitosten operatiiviseen toimintaan, tiedolla johtamiseen, priorisointiin ja päätöksentekoon. Laitosten digiloikka on mahdollista ainoastaan kokonaisvaltaisilla yhteishankkeilla yksittäisten erillisten projektien sijaan.

thumbnail_large-1(1)

Digiloikka mahdollistetaan eri järjestelmätoimittajien yhteistyöllä

Aion itse jatkaa aloittamaani yhteiskehitystiimin toimintaa, jossa meidän ja eri laitosten kesken ideoidaan, jaetaan vinkkejä ja suunnitellaan yhdessä tuotteemme tulevaisuutta. Partneriverkostomme on nyt jo laaja, ja kasvaa koko ajan. Lisäksi aiomme jatkossakin olla aktiivisena ehdottamassa erilaisia kehittämisrahaston hankkeita, jotka vievät näitä uudistuksen tavoitteita kohti konkretiaa.

Mitä muuta mielestäsi voisimme tehdä? Ole rohkeasti yhteydessä, niin jutellaan. 

Noora Liljanto

Written by Noora Liljanto

Noora toimii tuotemarkkinointipäällikkönä KeyAqua, KeyDH and KeyGas tuotteille. Nooran vastuulla on pitkän aikavälin suunnittelu, vuoropuhelut asiakkaiden kanssa, ja asiakaspalautteen yhteenveto tuotekehitystiimille. Nooran näkökulma on vision vieminen konkretian tasolle.