KOKEILE NYT
2 min read

Vesitaselaskenta vesihuoltoverkoissa

Nov 15, 2021 10:56:43 AM

KeyAqua balance pic 2-1

Mikä on vesitaselaskenta ja mitä vesitasetyökalu tekee?

Puhdasvesiverkossa ja jätevesiverkossa on usein verkon iän mukana tuomaa korjausvelkaa ja verkoston vuotovesimäärä on korkea. Tämä kuluttaa turhaan vesilaitoksen resursseja, kun tuotettu juomavesi vuotaa putkista maahan, tai sadevesi vuotaa jätevesiputkiin, ja tätä kautta vesilaitoksen toiminnan kustannustehokkuus huononee. Tämä voi myös pidemmällä aikavälillä johtaa vedenkäyttäjien asiakasmaksujen kohoamiseen.

KeyAquassa vesitaselaskennan työkalulla voidaan laskea vesitasetta perustuen maantieteellisiin alueisiin, jotka mahdollistavat erilaisten vuotovesianalyysien teon.

vesitase

Kuva: vesitaselaskenta laskee alueelle virtaavan, alueella kulutetun ja alueelta pois virtaavan veden vesitaseen. Toiminnallisuus auttaa alueiden vuotovesimäärän laskemisessa ja alueiden vuotavuuden vertailussa.

Esimerkiksi jätevesiverkossa verkosto on jaettu alueellisiin pumppauspiireihin ja näiden alueiden välisten mittareiden lukemat kertovat tuntitasolla kullekin alueelle tulevan ja sieltä pois pumpatun jäteveden määrän. Näiden lukemien erotus on alueella tiettynä ajanjaksona tuotettu jätevesimäärä ja kun tätä verrataan alueella olevien käyttöpaikkojen mittarien samaan aikaan mittaamaan veden kulutukseen, voidaan arvioida vuotovesimäärää eli alueen vuotavuutta.

Työkalulla voidaan myös tarkastella alueelle tiettynä ajanjaksona sataneen veden vaikutusta virtaamiin eli arvioida vuotaako sadevesi viemäriin. Tämä tietenkin edellyttää, että käytössä on paikallisen ilmatieteelaitoksen palveluista haetut aluekohtaiset sadantatiedot. Toiminnallisuuteen kuuluu myös erillinen lomake ‘raakalukemien’ eli virtaamien tarkasteluun. Lomakkeelle saa haettua eri mittauslukemien tuottajien tuntikohtaisia mittaustuloksia aikasarjana kuvaajassa.

Miten vesitaselaskennan kehittäminen aikanaan aloitettiin ja miksi?

Minulle sovelluskehittäjänä vesitaselaskenta oli uusi aihe vuonna 2017, kun sitä alettiin toteuttamaan KeyAqua paikkatietojärjestelmään. Oli todella mukava päästä tekemään näin laajaa toiminnallisuutta puhtaalta pöydältä ja jo ajatus siitä, että pystyttäisiin lähes reaaliaikaisesti seuraamaan alueittaisia virtauksia ja siten arvioimaan verkon kuntoa oli ja on edelleen mielenkiintoinen.

Jo tuolloin oli myös kehittäjälle selvää, että näitä ideoita oli kypsytelty ja työstetty jo pidemmän aikaa. Olin esimerkiksi nähnyt aikaisemmin muutamia yrityksiä tuoda aluekohtaista sadantatietoja tasoina KeyAquaan. Tässä projektissa huomasin, että nyt pyritään tekemään erillinen hyvin suunniteltu työkalu vesitaseen laskentaa varten osaksi paikkatietojärjestelmää.

Miten vesitaselaskennan työkalu muuttuu Smart Water projektin myötä vuonna 2022?

Tähän asti vesitaselaskenta on ollut teknisesti sidoksissa vain yhden automaatiojärjestelmän toimittamaan dataan, mutta käynnissä olevan Smart Water-projektin myötä laskentaa voidaan tehdä muidenkin mittauslukemien tuottajien datan pohjalta. Projektissa myös käyttöliittymää on muutettu selkeämmäksi ja intuitiivisemmaksi sekä käyttäjäpalautteen avulla olemme pyrkineet lisäämään muutenkin työkalun helppokäyttöisyyttä. Esimerkiksi päiväkohtaisesta virtausten tarkastelusta siirryttiin aikavälitarkasteluun eli lomakkeelle voidaan hakea yhden päivän tulosten sijaan esim. edellisen viikon tai kuukauden tulokset kätevästi valintarasteja käyttäen.

Lomakkeelle on lisätty vertailupaneeli, johon voi yhdellä painikkeen painalluksella avata ensin haetut alueet esim. eri aikavälin tuloksilla ja näin vertailu onnistuu suoraan, ilman että joutuu hakemaan alueita lomakkeelle uudelleen ja uudelleen.

On ollut mielenkiintoista oppia kaikenlaista uutta aihealueesta ja olla mukana kehittämässä entistä parempaa työkalua vesihuollon ammattilaisille vesitaselaskentaan.

Miten mielestäsi sitä pitäisi kehittää jatkossa, jotta siitä olisi vielä enemmän hyötyä?

Johtuen esimerkiksi alueiden välisten mittareiden erilaisista mittausmenetelmistä, alueelle laskettu vesitase on aina arvio ja tätä arviota voi aina pyrkiä tarkentamaan. Myös alueella kulutettu vesimäärä perustuu tällä hetkellä alueen kulutuspaikkojen mittareiden vuosikulutusarvioista laskettuun summaan ja etämittauksen yleistyessä määrä kannattaisi laskea tarkemmin suoraan aikavälin mittaustuloksista.

Haluatko tietää lisää KeyAqua paikkatietojärjestelmästä? Klikkaa tästä nähdäksesi lisää.

Topics: Vesi smart water
Ilkka Laukkanen

Written by Ilkka Laukkanen

Ilkka on tuotekehitystiimimme asiantuntija. Erityisesti mittaustietoihin ja analyyseihin liittyvät työkalut ovat usein Ilkan käsialaa.